วันเดินทาง
6-20 ตุลาคม 2564 16-30 ตุลาคม 2564 1-15 พฤศจิกายน 2564
สายการบิน


ลอสแองเจลิส – เมืองริเวียร่า ซานตา บาร์บาร่า – เบเวอร์ลี ฮิลส์ – ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝั่ง SOUTH RIM – แอนทีโลป แคนยอน – ฮอร์สชู เบน – อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน –ซอลท์เลคซิตี้-น้ำตกไอดาโฮ – อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน-อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน-ร็อกสปริงส์ – เมืองน้ำพุร้อน สตีมโบ๊ต สปริงส์-เดนเวอร์

  • กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 4 – 6 ท่าน ด้วยรถตู้ 12 ที่นั่ง
  • ขับรถและบริการท่านโดยหัวหน้าทัวร์คนไทย
  • ปลอดภัย และสบายใจ กับสายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ ด้วยการรักษาความสะอาด และ ระบบฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียูวีภายในเครื่องตลอดการเดินทาง ***เนื่องจากเป็นการเดินทางกลุ่มเล็ก เป็นการใช้ตั๋วเดี่ยว ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทางบริษัทจึงไม่รวมตั๋วในค่าทัวร์ แต่สามารถให้บริการช่วยจองตั๋วให้ได้
1

Day 1: กรุงเทพฯ

 23.30 น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

     *เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา*

– หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– วีซ่า ประเทศสหรัฐอเมริกา

– ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2

Day 2 : กรุงเทพฯ - โดฮา - ลอสแองเจลิส

03.10 น.   ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 0837 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 50 นาที)

06.00 น.  เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า

07.50 น.   ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส  Los Angeles เที่ยวบินที่ QR 0739  (ใช้เวลาเดินทาง 16 ชั่วโมง 10 นาที)

14.00 น.   เดินทางถึงสนามบิน Los Angeles International Airport (LAX)

 

15.00 น.   ออกเดินทางสู่ ซานตา บาร์บาร่า (Santa Barbara) ริเวียร่าแห่งอเมริกานี้พร้อมนำเสนอสถาปัตยกรรมอิฐดิบอันเก่าแก่ หอศิลป์หลากหลาย โรงกลั่นไวน์ และชายหาดอันสวยงาม  เมืองซานตา บาร์บาร่าขึ้นชื่อเรื่องโรงแรมหรู คฤหาสน์อันใหญ่โตโอ่อ่า และ ร้านบูติค อินเทรนด์ แต่ก็ยังมีหาดสวยๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์ เมื่อมาถึงที่นี่แล้ว คุณต้องไม่พลาดชายหาดของซานตาบาร์บาร่า  นำท่านชมเมืองและชายหาดทีแสนมีเสน่ห์

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Brisas Del Mar Inn at the Beach หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

3

Day 3 : จุดฉีดวัคซีน - ไชนีส เธียเตอร์ - เบเวอร์ลีฮิลส์ - ฮอลลีวูด - ย่านช้อปปิ้ง - The Grove

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 ซึ่งทางเราจะทำการนัดหมายล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับวัคซีนที่จัดไว้ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป สามารถทำได้ และรอเฝ้าระวังอาการของผลข้างเคียงประมาณ 30 นาที (ทางบริษัทฯไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่นโยบายของรัฐ ในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า) จากนั้นนำท่านชม Chinese Theatre ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือรอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดังที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด หลังจากนั้นนำท่านชม Hollywood  Walk of Fame ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินคนทำงานในวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จต่างๆ โดยแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกกว่าหลายสิบล้านคนมาเยี่ยมชม โดยตลอดเส้นทางบนถนนระยะทางกว่า 2 กิโลเมตรจะมีชื่อของศิลปินมีชื่อเสียงทั้งนักร้อง นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง หรือแม้แต่ตัวการ์ตูนชื่อดังสลักอยู่เรียงรายในรูปดาวสีชมพูตลอดบนทางเดินของเมือง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย     นำท่านชมย่านสำคัญ ๆ ของเมือง Beverly Hills อาทิเช่น ถ่ายรูปกับป้าย Hollywood  ก็เหมือนกับสัญลักษณ์ของเมืองแอลเอ ในส่วนของประวัติป้าย Hollywood บนยอดเขาที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอลลีวูดมาจนถึงทุกวันนี้นั้น มีจุดกำเนิดมาจาก โฮบาร์ด จอห์นสตัน ไวท์ลีย์ หรือผู้ที่ได้รับฉายาว่า “บิดาแห่งฮอลลีวูด” ซึ่งเป็นคนนำความเจริญเข้ามายังพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ำมัน หรือโทรศัพท์ ถนนซันเซ็ท (Sun Set Street) ที่คลาคล่ำไปด้วยคลับ และแหล่งบันเทิงยามค่ำคืนหากคุณนึกอยากช้อปปิ้งและรับประทานอาหารในห้างที่เดินทางไปได้สะดวก แล้วยังคงสามารถสูดอากาศสดใสของลอสแองเจลิสไปด้วยได้ ศูนย์การค้าและความบันเทิงกลางแจ้งแห่งนี้ ในย่าน The Grove

เย็น   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Checkers Los Angeles หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

4

Day 4 : ลอสแองเจลิส - ลาสเวกัส

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (ประมาณ 4 ชม.)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย    นำท่านชมเมืองลาสเวกัส อิสระเพื่อ ช้อปปิ้ง หรือเสี่ยงโชค พร้อมกับความเพลิดเพลินคุณจะได้พบกับสถานที่สำคัญในเวกัส ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนสำหรับคนมือเติบ คลับที่เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ และโบสถ์จัดงานแต่งที่ขึ้นชื่อทั้งหลายและแสงไฟนีออน  บริเวณใจกลางเมืองลาสเวกัสมีถนนหลวงลาสเวกัสที่ทอดยาว 6 กิโลเมตรที่ได้รับการขนานนามว่า The Strip โรงแรมและคาสิโนเริ่มเกิดขึ้นที่นี่ในช่วงกลางทศวรรษ 1940

เย็น     นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม The LINQ Hotel and Casino หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

**จากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกท่องราตรีเมืองลาสเวกัส ชมกิจกรรมยามค่ำคืน ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE,ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส หรือ สัมผัสประสบการณ์ชมวิวมุมสูง 550 ฟุต จากชิงช้าสวรรค์ (HIGH ROLLER) ของลาสเวกัส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย

5

Day 5 : ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝั่ง SOUTH RIM

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝั่ง SOUTH RIM (ประมาณ 4.30 ชม.) เป็นดินแดนหินผาและหุบเหว ซึ่งหน้าผามีความสูงถึง 1,600 เมตร และหุบเหวยาวถึง 450 กิโลเมตร เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทลายของหินเป็นเวลา 990 ล้านปีมาแล้ว นำท่านชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝั่ง SOUTH RIM  เป็นฝั่งที่ได้ขึ้นชื่อสวยที่สุด อลังการที่สุด ความมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

 

นำท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละครยุคโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเนื้อที่ยื่นเข้าไปด้านในของแคนยอน นำชม POWELL POINT จุดชมวิวแห่งนี้ ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอห์นเวสลีย์พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผู้ค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสำรวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวนี้เป็นหน้าผาที่ยื่นเข้าไป สามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา

นำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโคโลราโด จากนั้น

นำท่านสู่ จุดชมวิวริมถนน (DESERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สำคัญทางทิศใต้  ทำหน้าที่ เป็นพื้นที่ของอุทยานเพราะมีทางเข้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและสถานีเรนเจอร์

**มีกิจกรรมนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวแกรนด์แคนยอน  (ไม่รวมในรายการ) กรณีท่านที่ต้องการนั่ง เฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมแกรนด์ แคนยอน กรุณาแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มประมาณ USD 220 ต่อท่าน

คุณจะได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนฝั่งตะวันตกจากทางอากาศ พาคุณลงจอดในเขตสงวนของอินเดียนเผ่าฮวาลาไพ (Hualapai Indian Territory) ที่ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองและค้นพบว่าแกรนด์แคนยอนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อเมริกัน คุณจะได้บินลัดฟ้าพาดผ่านสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมุนษย์ อย่าง ทะเลสาบลาสเวกัส (Lake Las Vegas), ทะเลสาบมีด (Lake Mead) และเขื่อนฮูเวอร์ (Hoover Dam) ทิวทัศน์ของฝั่งตะวันตกเฉียงใต้

เย็น    นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Premier Grand Canyon Squire Inn หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

6

Day 6 : แกรนด์แคนยอน - แอนทีโลป แคนยอน - Horseshoe Bend - อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน

เช้า     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

 

เดินทางสู่ แอนทีโลป แคนยอน (Antelope Canyon) (ประมาณ 2.30 ชม) คือช่องเเคบๆของภูเขาหินทราย ที่มีริ้วลายของผนังอันสวยงามจะมีสีสันที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อมีแสงมาตกกระทบทำมุมที่เหมาะสม ตำเเหน่งที่ตั้งของ Antelope Canyon อยู่ในเขตพื้นที่การดูเเลของอินเดียนแดงเผ่า Navajo ทางตอนเหนือของรัฐ Arizonaโดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทราย แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER  ANTELOPE CANYON) และช่วงล่าง โลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER  ANTELOPE CANYON)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

บ่าย      เดินทางสู่ แวะชมความงามและถ่ายรูป ฮอร์สชู เบน (Horseshoe Bend)  Bend เป็นคำที่ใช้เรียกหน้าผาหินที่สูงกว่าหนึ่งพันฟุตริมเเม่น้ำโคโลราโด ซึ่งไหลอ้อมเป็นโค้งจนคล้ายรูปเกือกม้า มีน้ำสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงินไหลอยู่เบื้องล่างกว่าหนึ่งพันฟุตของหน้าผาหินสีน้ำตาล้อมเเดง

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน (Bryce Canyon) (ประมาณ 3 ชม.) ที่ตั้งเรียงรายอยู่ท่ามกลางหุบเขาสุดกว้างใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้คนทั่วโลกจดจำไบรซ์ แคนยอน ได้อย่างดี โดยเสาหินต่าง ๆ นี้จะเรียกว่า Hoodoo ซึ่งมีมากที่สุดในโลก การเกิดไบรซ์ แคนยอนนั้นเกิดจากลม พายุฝน และหิมะที่ละลายกลายเป็นน้ำกัดกร่อนภูเขาหินทรายมานานหลายพันปี จนกลายเป็นเสาหินรูปทรงแปลกตา สีสันสดใสทั้งแดง ส้ม ชมพู สลับซับซ้อนมองไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้กัน กลายเป็นแลนด์มาร์กที่ห้ามพลาดของอเมริกาอีกหนึ่งแห่งได้อย่างสง่างาม

เย็น       นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western PLUS Bryce Canyon Grand Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

7

Day 7 : อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน - เมืองโพรโว - ชมเมือง - ซอลท์เลคซิตี้

เช้า       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน (BRYCE CANYON NATIONAL PARK) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (UTAH) เกิดขึ้นมากว่าหมื่นปีจากการเผชิญกับสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงในพื้นที่สูงชันและเกิดการถูกกัดเซาะโดยแม่น้ำและหิมะ จึงเกิดไบร์ซแคนยอนขึ้น ชาวอินเดียนแดง เรียกที่นี่ว่าหินแดง (RED ROCK) เอกลักษณ์ของไบรซ์แคนยอนคือ แท่งหินยอดแหลมๆ เรียกว่า ฮูดู (HOODOOS) ที่ขึ้นเรียงกันเป็นแนว มีรูปร่างเแปลกประหลาด

นำท่านชมจุดชมวิวหลัก SUNRISE POINT ชม THOR’S HAMMER หรือปล่องไฟนางฟ้า, จุดชมวิว INSPIRATION ท่านจะได้ชมความงดงามที่แตกต่างกัน และ BRYCE POINT เป็น 1 ในทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดและความมหัศจรรย์ของที่นี่

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

 

บ่าย     นำท่านสู่เมืองโพรโว Provo Utah (ประมาณ 3.30 ชม.) โพรโวเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมอันอุดมไปด้วยสวนสวยและชนบทที่งดงามซึ่งเหมาะสำหรับครอบครัว เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบยูทาห์ กับเชิงเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐยูทาห์ สิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะไม่สูง ดังนั้น หลายๆ ตำแหน่งของเมืองจึงเปิดรับทัศนียภาพอันตระการตาของภูเขาและทะเลสาบแสนสวย นำท่านชมเมืองจากนั้นมา ช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า Provo Town Center ในยูทาห์ ห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการในปี 1998 และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ ซอลท์เลคซิตี้ Salt Lake City  (ประมาณ 1 ชม.)

เย็น     นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Salt Lake Marriott Downtown at City Creek หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

8

Day 8 : ซอลท์เลคซิตี้ – แวะชมน้ำตกไอดาโฮ - อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน

เช้า      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นำท่านชมเมือง ซอลท์เลคซิตี้ (Salt Lake City) เยี่ยมชมสถานที่ไฮไลท์ต่างๆ อาคารรัฐบาล Utah State Capitol แวดล้อมด้วยวิวของเขาและวิวที่สวยงาม  ชมย่าน temple Square  และ County Court House เดินเล่นย่านช้อปปิ้ง The Gateway

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางสู่น้ำตกไอดาโฮ (Idaho falls) (ประมาณ 3.30 ชม.) ชมความงามและถ่ายรูป  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน Yellowstone National Park มีเนื้อที่ราว 136 ตารางไมล์ เป็นทะเลสาบที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 7,000 ฟุต อุดมไปด้วยปลานานาชนิด ในหน้าร้อนจะมีผู้มาเล่นเรือ ตกปลา และล่องเรือดูนกด้วย ส่วนในหน้าหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทำให้เปลี่ยนทัศนียภาพรอบๆ ทะเลสาบสวยงามต่างออกไปอีกแบบ

เย็น      นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Desert Inn ,Yellowstone หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

9

Day 9: อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก– Mammoth Hot Springs- บ่อน้ำพุร้อนนอริส –บ่อโคลนเดือด- Grand Canyon of Yellowstone - Upper Falls of the Yellowstone River

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

 

นำท่านเข้าชมอุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก Yellowstone National Park เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกและของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเขตติดต่อ 3 รัฐได้แก่ ไวโอมิง มอนทานา และไอดาโฮ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐไวโอมิง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ มีเนื้อที่มากกว่า 8,992 ตารางกิโลเมตร ภายในอุทยานประกอบไปด้วยที่ราบสูงและภูเขาสูงมีหน้าผาชัน มีบ่อน้ำร้อน และน้ำพุร้อน มากกว่า 10,000 แห่ง ชม Mammoth Hot Springs อีกหนึ่งไฮไลท์ของสถานที่แห่งนี้

นำชมสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) ,กวาง Pronghorn, หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด

นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุร้อน Back ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ บ่อโคลนเดือด (Mud Volcano) ที่นี่สามารถเห็นฝูงสัตว์ต่างๆ ที่เห็น อีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือ Grand Canyon of Yellowstone จะเป็นวิวของภูเขา, ทุ่งหญ้า และต้นสน สามารถเจอสัตว์ต่างๆ และเที่ยวชมความงามในจุดต่อไป Upper Falls of the Yellowstone River

เย็น         นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Best Western Desert Inn ,Yellowstone หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

10

Day 10 :อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน- Grand Prismatic Spring -โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน – จุดถ่ายภาพ 3 แห่ง Oxbow Bend -Schwabacher Landing - Moulton Barns - เมืองร็อกสปริงส์

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

นำชม  Grand Prismatic Spring คือน้ำพุร้อนธรรมชาติ น้ำพุร้อนแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีสี 7 สีเหมือนสายรุ้ง พื้นดินใต้ผิวน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อน ถัดเข้าไปด้านในมีสีส้ม ไล่สีไปจนถึงตัวบ่อน้ำร้อน สีรุ้งพวกนี้เกิดจากแบคทีเรีย ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบ่อน้ำร้อนที่รวมกับอุณหภูมิของน้ำ จึงทำให้สีสัน บริเวณลานบ่อน้ำร้อนห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเดินไป เพราะน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 45 – 92 องศาYellowstone National Park  อีกจุดที่พลาดชมไม่ได้อีกแห่งก็คือ  น้ำพุร้อนโอลด์ เฟธฟุล (Old Faithful Geyser)  ที่ตั้งอยู่ห่างลงไปทางใต้อีกราว 80 กิโลเมตร ซึ่งมีน้ำพุ่งสูงขึ้นจากพื้นดิน โดยจะพุ่งสูงกว่า 100 ฟุต บางครั้งถึง 200 ฟุตในทุกๆ 33 และ 93 นาที โดยไม่เปลี่ยนแปลงเลยในรอบ 100 ปี

ได้เวลาออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton National Park) (ประมาณ 1.30 ชม.) อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของมลรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา เป็นที่ตั้งของภูเขาแกรนด์ทีตัน (Grand Teton Mountain) ในเทือกเขาร็อกกี้ ()Rocky Mountains เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในรัฐไวโอมิงและในอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน รวมไปถึงสูงสุดเป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา คือ มีความประมาณ 13,775 ฟุต (4,199 เมตร)

ชมความงาม ณ จุดถ่ายภาพ Oxbow Bend เป็นคุ้งแม่น้ำ Snake River ที่เห็น Mount Moran เป็นฉากหลัง อิสระให้ท่านถ่ายรูปวิวภูเขาอันสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

เดินทางไปจุดถ่ายภาพยอดนิยม Schwabacher Landing กับยอดของ Grand Teton เป็นเงาสะท้อนในน้ำทำให้การถ่ายภาพสวยจับใจยิ่งขึ้น จากนั้นเดินทางไปเก็บภาพประทับใจกันต่อกับ Moulton Barns เป็นจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมาก และสวยงามมาก เพราะมีโรงนา เป็นฉากหน้า และมีภูเขา Grand Teton เป็นฉากหลัง  ได้เวลาเดินทางต่อสู่เมืองร็อกสปริงส์(Rock Springs) (ประมาณ 3.30 ชม.)

เย็น         นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Rock Springs, an IHG Hotel หรือเทียบเท่า

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

11

Day 11 :ร็อกสปริงส์ – เมืองน้ำพุร้อน สตีมโบ๊ต สปริงส์

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

แวะถ่ายรูปตัวเมือง ร็อกสปริงส์ เป็นเมืองเขตชนบทที่มีทิวทัศน์งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ สตีมโบ๊ต สปริงส์  (Steamboat Springs) รัฐโคโลราโด (ประมาณ 3.30 ชม.) สตีมโบทสปริงส์ เมืองแห่งขุนเขา และ มีชื่อเสียงเรื่องน้ำพุร้อน และเป็นที่ตั้งของสกี รีสอร์ท

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านชมเมือง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไปแช่น้ำพุร้อน Strawberry Park Hot Springs โคโลราโดเป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนธรรมชาติจำนวนมาก และ Strawberry Park Hot Springs เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่สวยมากแห่งหนึ่ง  เพียงไม่กี่ไมล์จากตัวเมืองสตีมโบทสปริงส์ สตรอเบอร์รี่พาร์ค ดึงดูดนักสกี และนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี มาผ่อนคลายในสระว่ายน้ำธรรมชาติที่อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด สระธรรมชาติที่นี่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 38 – 40 องศา ในขณะที่คุณแช่ตัวในสระว่ายน้ำร้อนเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติเนื่องจากสวนสตรอเบอร์รี่รายล้อมไปด้วยกำแพงภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงตระหง่าน

เย็น           นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Homewood Suites By Hilton Steamboat Springs หรือเทียบเท่า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

12

Day 12 : สตีมโบ๊ต สปริงส์ - เดนเวอร์

เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางสู่ เดนเวอร์ Denver รัฐโคโลราโด (ประมาณ 2 ชม.)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

นำท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ เช่น Convention Center Denver, Colorado State Capitol และ   ช้อปปิ้ง ณStreet mall จากนั้นเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ ทำการตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการขึ้นเครื่อง ซึ่งจะต้องใช้เวลารอผลประมาณ 1 ชั่วโมง

เย็น            นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม The Curtis- A DoubleTree by Hilton Hotel หรือเทียบเท่า อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าทัวร์) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

13

Day 13 : สนามบินเดนเวอร์ - สนามบินเมืองดัลลัส

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอิน

14.41 น.      ออกเดินทางจาก สนามบิน Denver Airport เที่ยวบิน AA 1321 (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 2 นาที)

17.43 น.      เดินทางถึงสนามบิน Dallas/Fort Worth, Dallas Fort Worth Airport ,USA แวะเปลี่ยนเครื่อง

18.40 น.     ออกเดินทางจาก สนามบิน Dallas/Fort Worth, Dallas Fort Worth Airport เที่ยวบิน QR0730 (ใช้เวลาเดินทาง 14 ชั่งโมง 50 นาที)

 

************** เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล **************

14

Day 14 :โดฮา

 17.30 น.    เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี่ยนเครื่อง

20.15 น.     ออกเดินทางจากถึงสนามบิน Hamad International Airport เที่ยวบิน QR0830 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่งโมง 50 นาที)

15

Day 15 :โดฮา - กรุงเทพฯ

07.05 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*หมายเหตุ   การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะต้องจองโรงแรม ASQ (การกักตัวแบบทางเลือก) เป็นเวลา 14 วัน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย หรือสามารถจองผ่านเว็บไซต์ https://www.agoda.com/quarantineth ทางโรงแรมฯ จะแจ้งไปหน่วยงานที่ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที่ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผู้มาตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจ็บป่วย) เมื่อจองห้องพักกับ ASQ เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสำรองที่พัก อัพโหลดลงในระบบ เพื่อขอหนังสือรับรอง (COE)เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่ม ได้ที่

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเป็นหลัก ทางบริษัทฯไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐในเวลานั้น จึงไม่เหมาะกับท่านที่ต้องการไปเพื่อฉีดวัคซีนเท่านั้น นอกจากนี้การเดินทางเข้าออก ประเทศไทย ต้องเป็นไปตามคำสั่งของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั้น ซึ่งทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองที่พักสำหรับการกักตัวเอง (ASQ) และการขอ Certificate of Entry (COE) ก่อนการเดินทาง ทางบริษัททัวร์ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 เป็นบวก ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่รับผิดชอบจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน***

วันเดินทาง
6-20 ตุลาคม 2564 16-30 ตุลาคม 2564 1-15 พฤศจิกายน 2564
สายการบิน

Qatar Airways Departure from Suvarnabhumi Airport

Flight Destination Timetable
Departure Bangkok – Doha  ( QR837 )

Doha – Los Angeles ( QR739 )

BKK- DOH

DOH – LAX

03.10 – 06.00

07.50 – 14.00

Arrival  Denver – Dallas (AA1321)

Dallas – Doha (QR0730)

Doha – BKK (QR0830)

DIA – DFW

DFW – DOH

DOH – BKK

14.41 – 17.43

18.40 – 17.30

20.15 – 07.05

Checked baggage is available 20 kg. per person and Carry on board must not exceed 7 kg.

Service charge

Person Price Single sup
4 person 239,000 baht/person 60,000
6 person 199,000 baht/person 60,000
8 person 182,000 baht/person 60,000

กำหนดวันเดินทาง

6-20 ตุลาคม/ 16-30 ตุลาคม/ 1-15 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ : ราคานี้ พักห้องละ 2 ท่าน  

ในอเมริกาไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง เนื่องจากเตียงในอเมริกาจะเป็นเตียง Queen Size Bed 2 เตียง (TWN) ไม่สามารถวางเตียงเสริมได้ กรณีเดินทาง 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกว่า 

การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ค่าทัวร์รวม
ü เดินทางด้วยรถตู้ (Passenger Van) 12 ที่นั่ง

ü ค่าโรงแรมที่พัก 11 คืน ระดับมาตรฐาน 3-4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าเข้าชมสถานที่ / อุทยานแห่งชาติ ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับเอกสาร Fit to Fly สำหรับบินกลับประเทศไทย

ü ค่าไกด์คนไทย/คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม
ý ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-LAX//DEN-BKK ทางบริษัทฯ ยินดีให้บริการช่วยจองตั๋วเครื่องบินให้ ราคา ณ วันที่

17 มิ.ย.64 ราคาตั๋วชั้นประหยัด ประมาณท่านละ  35,000.- / ราคาตั๋วชั้นธุรกิจ ประมาณท่านละ 130,000.-

ý ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา (บริษัทฯช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกเอกสารในการขอวีซ่าให้ หรือต่ออายุวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาให้ท่านได้)

ý ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทย

ý ค่าธรรมเนียมการขอ Certificate of Entry (COE) (ถ้ามี) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย ทางบริษัทสามารถช่วยดำเนินการให้ได้

ý ค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว 14 วัน (ASQ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั้น

ý ค่าอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

ý ค่าทิปไกด์/คนขับรถฯ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

การยกเลิก
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน § หักค่ามัดจำ 30,000 บาท
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน § หักค่ามัดจำ 50,000.- บาท
§  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน § หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 4 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§  หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

§    ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข

ที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
6-20 ตุลาคม 2564 16-30 ตุลาคม 2564 1-15 พฤศจิกายน 2564
สายการบิน