ตุรกี 8 วัน 2019 (TK) ร่วมทริปไปกับดารายอดนิยม ก้อง ปิย