ทัวร์ต่างประเทศ เดือนสิงหาคม

Cathay Pacific Airways

ทัวร์PRO SUMMER SALE ฮ่องกง นองปิง 3 วัน


ราคา 15,499 บาท

ช้อปปิ้งถนนนาธานกับแบรนด์เนมดังระดับโลก ที่ลดราคากว่า 50-70% ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโปว่หลิน ขอพรตื่นตาตื่นใ ...

เดินทาง :
  • • 1 - 3 ส.ค. 58 
  • • 8 - 10 ส.ค. 58 
  • • 15 - 17 ส.ค. 58 
  • • 22 - 24 ส.ค. 58 
  • • 29 ส.ค. - 31 ธ.ค. 58