ทัวร์อาระเบีย : ตุรกี-กรีซ 12 วัน ล่องเรือสำราญสู่ทะเลเอเจี้ยน (รับได้อีก 4 ที่ !)

Turkish Airlines

ตุรกี-กรีซ 12 วัน ล่องเรือสำราญสู่ทะเลเอเจี้ยน (รับได้อีก 4 ที่ !)


ราคา 89,900 บาท

ทะเลอีเจี้ยนจัดได้ว่าเป็นทะเลที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งรายล้อมไปด้วยเมืองท่าตากอากาศที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย กรีซและตุรกีถือว่าเป็น 2 ประเทศที่มีความงดงามมากโดยเฉพาะการล่องเรือในช่วงฤดูร้อน

เดินทาง :
tag :
ทัวร์ตุรกี, ทัวร์กรีซ


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 วันอังคารที่ 21 ส.ค.55 กรุงเทพฯ-อิสตันบูล
21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ประตูทางเข้าที่ 7 แถว U เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
 
23.30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบิน ที่ TK-069 (ท่านสามารถสะสมไมล์ในกลุ่มพันธมิตร Star Alliance ได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรับไมล์สะสม) หรือสะสมไมล์กับ Turkish Airlines ได้ที่ www.thy.com เลือก Miles & Smiles
 

วันที่ 2 วันพุธที่ 22 ส.ค.55 อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่าน แห่งราชวงศ์ออตโตมัน ซึ่งในอดีตกาลใช้เป็นที่อยู่ของนางในปัจจุบันพระราชวังทอปกาปึ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่า อาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายคราม จากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่าน ฯลฯ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่ Wow Hotel ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 3 วันพฤหัสที่ 23 ส.ค.55 อิสตันบูล(ตุรกี)-เกาะมิโคนอส(กรีซ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านไปชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan) ซึ่งอยู่ใกล้กับโบสถ์แซนตา โซเฟีย อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ แรกเริ่มเป็นอ่างเก็บน้ำสมัยไบแซนไทน์ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า ซุกเก็น พาเลซ หมายถึงพระราชวังที่จมลงไปในน้ำ อ่างเก็บน้ำใต้ดินนี้ถูกสร้างตั้งแต่คริสตวรรษที่ 6 ในสมัยของจักรพรรดิ จัสติเนียนมีความยาว 140 ม. กว้าง 67 ม. และความลึก 8 ม. จุน้ำได้ประมาณ 75,000 คิวบิคเมตร ซึ่งภายในมีเสาตั้งค้ำอยู่มากมาย และแต่ละต้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยการนำเอาชิ้นส่วนจากที่ต่างๆกัน บางต้นเป็นเสากลับหัวรูปศีรษะนางเมดูซ่า ในปัจจุบันนี้ยังมีน้ำอยู่ และมีทางเดินโดยรอบเพื่อให้ลงไปชมได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
 
13.00 น. ตรวจเอกสารเดินทางระหว่างประเทศเพื่อลงเรือสำราญ และเริ่มการท่องเที่ยวในทะเลอีเจียนและเกาะแสนสวยของกรีซและตุรกี
 
บ่าย รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
19.00 น. เรือออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอส (Mykanos) ประเทศกรีซ เรือเริ่มออกเดินทาง เชิญชมการสาธิตวิธีการใช้เสื้อชูชีพและแผนที่บนเรือไว้เพื่อยามฉุกเฉิน เป็นข้อบังคับของการอยู่บนเรือ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ เชิญท่านสำรวจบริการต่างๆ บนเรือที่ตระเตรียมอย่างพร้อมสรรพสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ สระว่ายน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนชมวิวสวยงามของท้องทะเล ห้องออกกำลังกาย บาร์ ไนต์คลับ ดิสโก้เธค ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าปลอดภาษี ห้องคาสิโนฯลฯ อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือชื่นจะชื่นชมบรรยากาศของท้องทะเลตามอัธยาศัย พักที่ Aegean Odyssey เรือสำราญ
 

วันที่ 4 วันศุกร์ที่ 24 ส.ค.55 เกาะมิโคนอส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
ค่ำ รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
21.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ เกาะมิโคนอส (Mykonos Island) เมืองตากอากาศของกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เป็นที่ชื่นชอบของคนสมัยใหม่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำบนเกาะแห่ง Jet Set หรือเหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกที่ต่างนิยมมาพักผ่อนตากอากาศ มีชื่อเสียงมากที่สุดใน หมู่เกาะไซคลาดิก Cycladic นำท่านขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางเที่ยวชมตัวเมืองที่มีตรอกซอกเล็กซอกน้อย มีร้านค้าตกแต่งสวยงามอย่างเก๋ไก๋ บริเวณย่านมิโคนอส ทาวน์ เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส ให้ท่านได้ประทับใจกับความสวยงามของอาคารบ้านเรือนทรงสี่เหลี่ยม บนเกาะล้วนทาสีขาวสะอาดตา แต่งแต้มขอบหน้าต่างและหลังคาหลากสีสันสดใส ทุกบ้านจะมีระเบียงประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสีสัน และมหัศจรรย์กับ Windmills หรือกังหันกลางทะเลตั้งเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งนำท่านเดินไปตามถนนคดเคี้ยวไป ตามบ้านเรือน เพื่อสัมผัสบรรยากาศสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน ท่านจะตื่นตากับชีวิตยามค่ำคืน (Night Life) ที่ขึ้นชื่อของเกาะมิโคนอส เป็นราตรีที่ไม่เคยหลับใหล ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับเรือ พักที่ Aegean Odyssey เรือสำราญ
 

วันที่ 5 วันเสาร์ที่ 25 ส.ค.55 เกาะมิโคนอส-เกาะซานโตรินี่
05.00 น. เรือออกจากท่าเรือเกาะมิโคนอส เพื่อเดินทางต่อสู่เกาะซานโตรินี่
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 
09.30 น. เรือเข้าเทียบท่าที่เกาะซานโตรินี่ (Santorini Island) มีความสวยงามดุจราชินีแห่งหมู่เกาะคิคคลาเดส ซึ่งหมู่เกาะนี้ถือเป็นหัวใจของเกาะทั้งหลายในกรีซ มีความสวยงามตามแบบฉบับของการ จินตนาการถึงเกาะในกรีซบ้านสีขาวและยอดโบสถ์ทรงโดม ที่รายล้อมด้วยสีฟ้าสด จากทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทะเล ท้องฟ้า หรือแม้แต่กรอบประตูหน้าต่างสีสดใส ชมวิวของเกาะภูเขาไฟนีอา คาเมนี่ ที่เกิดจากการแข็งตัวของลาวา ซึ่งไม่เหมือนในที่แห่งใดเนื่องจากเป็นกลุ่มภูเขาไฟที่มีอายุน้อยที่สุด ก่อนท่าเทียบเรือท่าจะได้ชมวิวที่สวยงามของเกาะที่มีอาคารบ้านเรือนสีขาวครอบคลุมยอดเขาบนเกาะสวยงามดุจดั่งยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ นำท่านชมความงดงามรอบ เกาะซานโตรินี่ ซึ่งแต่งแต้มด้วยสิ่งก่อสร้างทรงเหลี่ยมสีขาวสะอาดตาตัดขอบประตูหน้าต่างด้วยสีฟ้าเข้ม งดงามจับตาดั่งที่ปรากฏบนโปสเตอร์ และหนังสือท่องเที่ยวต่างๆ นำท่านเที่ยวชม เมืองฟิร่า Fira เมืองหลวงของเกาะซานโตรินี่ ศูนย์กลางความทันสมัยของเกาะ ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 19 แทนศูนย์กลางเก่าที่โดยแผ่นดินไหวทำลายเสียหาย ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย
 
17.00 น. เรือออกจากท่าเรือเกาะซานโตรินี่ เพื่อเดินทางต่อสู่เมืองอิซเมียร์ (Izmir)
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ พักที่ Aegean Odyssey เรือสำราญ
 

วันที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 26 ส.ค.55 เกาะซานโตรินี่-อิซเมียร์-คูซาดาซี-ปามุคคาเล่
08.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่เมืองอิซเมียร์ (Izmir) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซึ นำท่านชมบ้านพระแม่มารี (House Of The Virgin Mary) เล่ากันว่าพระแม่เสด็จมาเอฟิซุสกับนักบุญจอห์นในปี ค.ศ. 37 และ 48 และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ ปัจจุบันที่นี่ถูกเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาที่เล่าลือกันว่ามีอำนาจในการรักษาโรคได้ พวกชาวกรีกออร์โธด็อกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค์ สำนักวาติกันถือว่าที่นี่เป็นอารามแห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุดเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมืองขึ้นที่นี่เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อ สมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ เช่น คอนเสิร์ตของฮูลิโอ อิงเกลเซียส นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ชมบ้านเศรษฐีในสมัยก่อนที่ประดับ ตกแต่งด้วยกระเบื้องหลากสีปูพื้นอย่างสวยงาม ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวาน และฝีมือประณีต
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชม. เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน ผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และผลจาการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาวซึ่งมีความงดงามมาก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ TRIPOLIS HOTEL ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 7 วันจันทร์ที่ 27 ส.ค.55 ปามุคคาเล่-คอนย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนดังกล่าวสามารถ รักษาโรคได้ จึงได้สร้าง เมืองฮีเยราโพลิส (Hierapolis) ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย นำท่านจากนั้นเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุคในช่วงปี ค.ศ.1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทาง ระหว่างทางนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลดดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่าชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลามหรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามโดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ OZKAYMAK HOTEL ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 8 วันอังคารที่ 28 ส.ค.55 คอนย่า-คัปปาโดเจีย
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตตามชนบทและทัศนียภาพที่สวยงามของทุ่งหญ้าสลับกับภูเขารวมถึงท้องฟ้าสีสดใส ระหว่างทางนำท่านชม “คาราวานสไลน์” ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย นำท่านชมนครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY OF DERINKUYU OR KAYMAKLI) ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนจากการรุกรานของข้าศึกพร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ UCHISAR KAYA HOTEL ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า (โรงแรมถ้ำ)
 

วันที่ 9 วันพุธที่ 29 ส.ค.55 คัปปาโดเจีย-อังการ่า
05.30 น. สำหรับท่านที่สนใจนั่งบอลลูนชมความงดงามของเมืองคาปาโดเกีย จะมีเจ้าหน้าที่ของบอลลูนมารับท่านที่ล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ปล่อยบอลลูน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จากนั้นท่านจะได้ขึ้นบอลลูนชมความงดงามของเมืองคาปาโดเกีย ที่เป็นลักษณะของถ้ำที่เกิดจากการทับถมกันของลาวาภูเขาไฟเป็นพันๆ ปี ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม. (กรุณาสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์ของท่าน เพราะจะต้องทำการสำรองที่นั่งบอลลูนล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วัน รายการนี้ไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าห์สหรัฐฯ) จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก
 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมเมืองคัปปาโดเกีย ขึ้นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่ เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขากรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม เดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงปี ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอังการ่า (Ankara) เมืองหลวงแห่งดินแดนอนาโตเลียประเทศตุรกี (เดินทาง 4 ชม.)
 
เย็น รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม พักที่ SERGAH HOTEL ระดับ 4 ดาว //หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 10 วันพฤหัสที่ 30 ส.ค.55 อังการ่า-อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านชมกรุงอังการ่า (Ankara) เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งของกระทรวง ทบวง กรมมหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการต่างๆ นำท่านอตาเติร์ก มาโสเรียม (Ataturk Mausoleum) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่ มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นบิดาของคนตุรกีรุ่นใหม่สถานที่แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 750,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสันติภาพ The Peace Park และ สถานที่ฝังศพของอตาเติร์ก Ataturk Mausoleum ถูกออกแบบสร้างโดยสถาปนิกของตุรกี ชื่อ อีมัลโอนัท Emil Onat สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1944 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ. 1953
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล (Istanbul) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม. ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศ ของสองทางอันตามอัธยาศัย
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ พร้อมกับชมการแสดงพื้นเมืองระบำหน้าท้อง ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี จากนั้นเดินทางกลับที่พัก พักที่ CROWN PLAZA ระดับ 5 ดาว //หรือเทียบเท่า
 

วันที่ 11 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค.55 อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปชมพระราชวัง โดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างโดย สุลต่านอับดุล เมอจิท ซึ่งเป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทางวัฒนธรรม และทางวัตถุของจักรวรรดิ์ออตโตมาน ซึ่งขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางพระราชวังแห่งนี้เป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างยุโรป และตะวันออก ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และภายนอกยังประกอบไปด้วยสวนไม้ดอกที่ปลูกรายล้อมตัวพระราชวัง ภายในประด้วยโคมไฟระย้า และที่น่าตื่นตา ก็คือโคมไฟอันหนักถึง 4 ตัน จากนั้นนำท่านไปลงเรือ ชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า มีความยาวประมาณ 32 กม. ชมทิวทัศน์ทั้งสองข้างจะสวยงามตระการตา
 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 
บ่าย จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อของฝากที่ย่านการค้าชื่อดัง แกรนด์ บาซาร์ ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกลางปี ค.ศ.15 มีร้านค้ามากถึง 4,000 ร้าน ซึ่งเป็นตลาดค้าพรม และทองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีสินค้าที่มีชื่อเสียงของตุรกีให้เลือกซื้ออย่างจุใจ เช่น แฟชั่นเครื่อง หนังคุณภาพเยี่ยม ราคาย่อมเยา และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ นำท่านชมตลาดเครื่องเทศ (Spice Market) สามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา หรือกาแฟรวมถึงผลไม้อบแห้ง อันมีชื่อเสียงของตุรกี แอปปลิคอท ถั่วพิสตาชิโอฯ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
20.05 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK-64
 

วันที่ 12 วันเสาร์ที่ 01 ก.ย.55 กรุงเทพฯ
09.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 


Gallery : ตุรกี-กรีซ 12 วัน ล่องเรือสำราญสู่ทะเลเอเจี้ยน (รับได้อีก 4 ที่ !)

ค่าบริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน Turkish Airline
- ค่า Tax+Fuel Charged+Insurance ของสนามบินทุกแห่ง
- ค่าวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสำหรับหนังสือเดินทางไทย (Single Entry)
- ค่าที่พักโรงแรม ระดับ 4 และ 5 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าที่พักบนเรือสำราญ 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม 2 ขวด/วัน
- ค่ารถโค้ชในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
- ทค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กับบริษัท IAG ประกันภัย

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ประมาณวันละ 5 ดอลล่าห์/ลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
- ค่าทำเอกสารของคนต่างด้าว
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่าน)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทำธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น

เงื่อนไขการจองทัวร์ และการชำระเงิน

ราคาต่อท่าน (บาท) กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 เดือน
หมายเหตุ ไม่มีราคาสำหรับเด็ก 21 ส.ค.-1 ก.ย.
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ 89,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 26,000 บาท
ห้องพักแบบ Seaview เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

การชำระเงิน
- เมื่อท่านตกลงเดินทาง บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทัวร์ จำนวนเงิน 30,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
- ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี นายอภิวัฒน์ จิตต์ปรารพ (หรือสั่งจ่ายเช็ค)
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 118-5-07988-4 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 065-2-44652-1 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 602-2-02988-4 สาขา สีลม ซ.22 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 022-0-12592-9 สาขา สีลม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

**หมายเหตุ : อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง


การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา ไม่ ต้องแนบมาด้วย เนื่องจากสถานทูตตุรกีไม่รับพาสปอร์ตเล่มเก่า และจะไม่รับผิดชอบหากมีการสูญหายเกิดขึ้น
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
เอกสารประกอบการขอวีซ่า
- ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
- สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
- สำเนาทะเบียนสมรส /สำเนาใบหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
- ใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
- หลักฐานการเงิน
ต้องขอจดหมายรับรองจากทางธนาคาร หรือ Bank statement เท่านั้น (ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาจดหมายที่เป็นสีขาวดำ) (อายุจดหมายไม่เกิน 1 เดือน)
สมุดบัญชีฝากประจำ (Fixed Account) ต้องออกหนังสือรับรองจากทางธนาคารเท่านั้น
- หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
กรณีเป็นพนักงาน
จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด
พร้อมประทับตราบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กร
เกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ใบ
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ หรือหุ้นส่วน พร้อม ทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบัน
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตรกับผู้ที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่
กรณีเป็นแม่บ้าน สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน

เงื่อนไขอื่นๆ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย


*** ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ / การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ***

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter