แนะนำ ทัวร์หิมาลายา

View program
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถานและจีน 11 วัน


ราคา 109,900 บาท

คาราโครัมไฮเวย์ (KKH) เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างปากีสถาน และจีนเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 900 ก.ม. อยู่ในประเทศจีนประมาณ 400 ก.ม. และอยู่ในประเทศปากีสถานประมาณ 500 ก.ม. ซึ่งเริ่มต้นจากกรุงอิสลามาบัด โดยผ่านเมืองฮุนซ่า กิลก...

เดินทาง :
 • • 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 

View program
Bhutan Airlines

ทัวร์ท่องเที่ยว ภูฏาน 5 วัน


ราคา 39,555 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนของมังกรสายฟ้า ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคนยกให้เป็นดัง “สวรรค์บนพื้นพิภพ” ภูฏาน เป็น...

เดินทาง :
 • • 18 - 22 มิ.ย. 57 
 • • 25 - 29 มิ.ย. 57 
 • • 2 - 6 ก.ค. 57 
 • • 9 - 13 ก.ค. 57 
 • • 16 - 20 ก.ค. 57 
 • • 23 - 27 ก.ค. 57 
 • • 8 - 12 ส.ค. 57 
 • • 21 - 24 ส.ค. 57 
 • • 27 - 31 ส.ค. 57 

View program
Bhutan Airlines

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า


ราคา 55,555 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนของมังกรสายฟ้า ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคนยกให้เป็นดัง “สวรรค์บนพื้นพิภพ” ภูฏาน เป็น...

เดินทาง :
 • • 25 - 29 มิ.ย. 57 
 • • 2 - 6 ก.ค. 57 
 • • 9 - 13 ก.ค. 57 
 • • 16 - 20 ก.ค. 57 
 • • 23 - 27 ก.ค. 57 
 • • 8 - 12 ส.ค. 57 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์หิมาลายา
View program
Bhutan Airlines

ทัวร์ท่องเที่ยวราชอาณาจักรภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน


ราคา 49,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนของมังกรสายฟ้า (ราคาเริ่มต้นที่ 49,900.-) ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง "...

เดินทาง :
 • • 11 - 15 ก.ค. 57 
 • • 8 - 12 ส.ค. 57 
 • • 26 - 30 ก.ย. 57 
 • • 22 - 26 ต.ค. 57 
 • • 21 - 25 พ.ย. 57 
 • • 5 - 9 ธ.ค. 57 
 • • 28 ธ.ค. 57 - 1 ม.ค. 58 

View program
Bhutan Airlines

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า


ราคา 55,555 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนของมังกรสายฟ้า ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคนยกให้เป็นดัง “สวรรค์บนพื้นพิภพ” ภูฏาน เป็น...

เดินทาง :
 • • 25 - 29 มิ.ย. 57 
 • • 2 - 6 ก.ค. 57 
 • • 9 - 13 ก.ค. 57 
 • • 16 - 20 ก.ค. 57 
 • • 23 - 27 ก.ค. 57 
 • • 8 - 12 ส.ค. 57 

View program
Bhutan Airlines

ทัวร์ท่องเที่ยว ภูฏาน 5 วัน


ราคา 39,555 บาท

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนของมังกรสายฟ้า ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ทัวร์ภูฏานดินแดนที่หลายๆคนยกให้เป็นดัง “สวรรค์บนพื้นพิภพ” ภูฏาน เป็น...

เดินทาง :
 • • 18 - 22 มิ.ย. 57 
 • • 25 - 29 มิ.ย. 57 
 • • 2 - 6 ก.ค. 57 
 • • 9 - 13 ก.ค. 57 
 • • 16 - 20 ก.ค. 57 
 • • 23 - 27 ก.ค. 57 
 • • 8 - 12 ส.ค. 57 
 • • 21 - 24 ส.ค. 57 
 • • 27 - 31 ส.ค. 57 

View program
การบินไทย

ทัวร์ปากีสถานและจีน 11 วัน


ราคา 109,900 บาท

คาราโครัมไฮเวย์ (KKH) เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างปากีสถาน และจีนเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 900 ก.ม. อยู่ในประเทศจีนประมาณ 400 ก.ม. และอยู่ในประเทศปากีสถานประมาณ 500 ก.ม. ซึ่งเริ่มต้นจากกรุงอิสลามาบัด โดยผ่านเมืองฮุนซ่า กิลก...

เดินทาง :
 • • 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter