แนะนำ ทัวร์หิมาลายา

View program
การบินไทย

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน 9 วัน **รับได้อีก 2 ที่


ราคา 65,900 บาท

คาราโครัมไฮเวย์ (KKH) เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างปากีสถาน และจีนเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 900 ก.ม. อยู่ในประเทศจีนประมาณ 400 ก.ม. และอยู่ในประเทศปากีสถานประมาณ 500 ก.ม. ซึ่งเริ่มต้นจากกรุงอิสลามาบัด โดยผ่านเมืองฮุนซ่า กิลก...

เดินทาง :
  • • 17 - 25 ต.ค. 58 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์หิมาลายา
View program
การบินไทย

ทัวร์คาราโครัมไฮเวย์ ปากีสถาน 9 วัน **รับได้อีก 2 ที่


ราคา 65,900 บาท

คาราโครัมไฮเวย์ (KKH) เป็นทางหลวงเชื่อมระหว่างปากีสถาน และจีนเส้นทางที่มีความยาวประมาณ 900 ก.ม. อยู่ในประเทศจีนประมาณ 400 ก.ม. และอยู่ในประเทศปากีสถานประมาณ 500 ก.ม. ซึ่งเริ่มต้นจากกรุงอิสลามาบัด โดยผ่านเมืองฮุนซ่า กิลก...

เดินทาง :
  • • 17 - 25 ต.ค. 58 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter