แนะนำ ทัวร์หิมาลายา

View program
Air India

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน *ยามเหมันตฤดู ราคาเริ่มต้น 49,900


ราคา 49,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอันเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และป้อมปราการที่งดงามยิ่งใ...

เดินทาง :
 • • 4 - 11 ธ.ค. 59 
 • • 28 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 
 • • 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 60 
 • • 11 - 18 ก.พ. 60 

View program
Air India

ทัวร์เจาะลึกเลห์-ลาดักห์ 8 วัน **ออกเดินทางแน่นอน


ราคา 49,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเ...

เดินทาง :
 • • 18 - 25 ก.ย. 59 

View program
Air India

ทัวร์ตามรอยคงคา ฤาษีเกษ+หุบเขาแห่งดอกไม้ 12 วัน


ราคา 74,900 บาท

นิวเดลี–หริญทวาร-หริญทวาร-ฤาษีเกษ-รุทรปรายาค ภัทรินาถ-โควินด์ ฆาต-แกงกาเรีย-หุบเขาดอกไม้ โควินด์ ฆาต-อุตตรกาสี-มัสซูรี่-เดห์ราดูน-นิวเดลี...

เดินทาง :
 • • 7 - 18 ก.ย. 59 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์หิมาลายา
View program
Air India

ทัวร์ตามรอยคงคา ฤาษีเกษ+หุบเขาแห่งดอกไม้ 12 วัน


ราคา 74,900 บาท

นิวเดลี–หริญทวาร-หริญทวาร-ฤาษีเกษ-รุทรปรายาค ภัทรินาถ-โควินด์ ฆาต-แกงกาเรีย-หุบเขาดอกไม้ โควินด์ ฆาต-อุตตรกาสี-มัสซูรี่-เดห์ราดูน-นิวเดลี...

เดินทาง :
 • • 7 - 18 ก.ย. 59 

View program
Air India

ทัวร์เจาะลึกเลห์-ลาดักห์ 8 วัน **ออกเดินทางแน่นอน


ราคา 49,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเ...

เดินทาง :
 • • 18 - 25 ก.ย. 59 

View program
Air Astana

ทัวร์เยือนทาจิกิสถาน-คีร์กิซสถาน 11 วัน


ราคา 92,900 บาท

ดูชานเบ-เพนจิเค้นท์-คูห์จาน-ออสห์-อีสซิค คูล-โชน เคมิน-บิสเคก ดินแดนแห่งท้องฟ้าและภูเขาที่สวยงามของปามีร์และเทียนชาน...

เดินทาง :
 • • 15 - 25 ต.ค. 59 

View program
Air India

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 8 วัน *ยามเหมันตฤดู ราคาเริ่มต้น 49,900


ราคา 49,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอันเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และป้อมปราการที่งดงามยิ่งใ...

เดินทาง :
 • • 4 - 11 ธ.ค. 59 
 • • 28 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 
 • • 28 ม.ค. - 4 ก.พ. 60 
 • • 11 - 18 ก.พ. 60 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter