แนะนำ ทัวร์หิมาลายา

View program
Druk Air

ทัวร์เที่ยวภูฏาน 5 วัน 4 คืน


ราคา 45,555 บาท

* เรานิมนต์พระรินโปเชให้ศีลและพรแด่ท่านพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากมือท่านรินโปเช (รินโปเช คือพระที่ได้รับการพิสูจน์ว่ากลับชาติมาเกิดและได้รับความเคารพนับถือ เป็นอย่างมากจากชาวภูฏาน) * รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอิ...

เดินทาง :
  • • 11 - 15 เม.ย. 58 
  • • 1 - 5 พ.ค. 58 
  • • 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 

View program
Jet Airways

ทัวร์เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน


ราคา 45,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเ...

เดินทาง :
  • • 13 - 20 เม.ย. 58 
  • • 4 - 11 พ.ค. 58 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์หิมาลายา
View program
Jet Airways

ทัวร์เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน


ราคา 45,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก เส้นทางสู่ดินแดนบนที่ราบสูงตอนปลายของเ...

เดินทาง :
  • • 13 - 20 เม.ย. 58 
  • • 4 - 11 พ.ค. 58 

View program
Druk Air

ทัวร์เที่ยวภูฏาน 5 วัน 4 คืน


ราคา 45,555 บาท

* เรานิมนต์พระรินโปเชให้ศีลและพรแด่ท่านพร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากมือท่านรินโปเช (รินโปเช คือพระที่ได้รับการพิสูจน์ว่ากลับชาติมาเกิดและได้รับความเคารพนับถือ เป็นอย่างมากจากชาวภูฏาน) * รถขนกระเป๋าบริการและเช็คอิ...

เดินทาง :
  • • 11 - 15 เม.ย. 58 
  • • 1 - 5 พ.ค. 58 
  • • 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 58 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter