ทัวร์Western America & 5 Amazing National Parks 15 Days

Western America & 5 Amazing National Parks 15 Days ลอสแองเจลิส – ซานตา โมนิก้า - เบเวอร์ลี ฮิลส์ – ซานตา บาร์บาร่า - ลาสเวกัส - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ฝั่ง SOUTH RIM - แอนทีโลป แคนยอน – ฮอร์สชู เบน - อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน – ซอลท์เลคซิตี้ - อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน –อุทยานแห่งชาติ  แกรนด์ทีตัน – ซานฟรานซิสโก – ถนนลอมบาร์ด  สะพานโกลเด้นเกท - Pier 39   วันแรก :  กรุงเทพฯ – โดฮา 17.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก 20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR
9 – 23 ก.ย. 2565/
per person