มอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด SAINT PETERSBURG อดีตเมืองหลวง กลิ่นอายแห่งศิลปะ และอารยธรรมแห่งราชวงศ์ ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้