คีร์กีซสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน อีกทั้งยังมีธรรมชาติที่งดงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ