คีร์กีซสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน อีกทั้งยังมีธรรมชาติที่งดงามและมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

KYRGYZSTAN 7 DAYS 4 NIGHTS (HY)

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and Mt.Tienshan           คีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคห์สถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล คีร์กีซสถานเด