จอร์เจีย ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่ กรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

Sevanavank. Armenia

GEORGIA ARMENIA 8 DAYS 5 NIGHTS (TK) NEW YEAR

นำท่านชมประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นต้นกำเนิดอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตามแนวเทือกเขาคอเคซัส ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน  อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต เมืองกอรี  ชมหมู่บ้านถ้ำเมืองอัพลีสต์ซีคห์  ชมอารามโบราณฮักห์พาทและ