Hilight Poland 8 Days 5 Nights (TK)

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน วอร์ซอว์ – พระราชวังวิลานอฟ – เชสโตโฮวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ เหมืองเกลือบอคเนีย – ซาโกปาเน่ – ยอดเขากูบาวุฟก้า – ค่ายกักกันเบียร์เคเนา ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า พร้อมเข้าชมพระราชวังหลวง (Unesco) ชมเหมืองเกลือบอคเนีย มรดกทางวัมนธรรมและธรรมชาติ (Unesco) ชมเมืองซาโกปาเน่ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโปแลนด์ (Unesco) นั่งรถรางขึ้นชมยอดเขากูบาวุฟก้าชมทัศนียภาพของเมืองซาโกปาเน่ ชมค่ายกักกันเบียร์เคเนา ทางรถไฟสายมรณะช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (Unesco) ชมเมืองเ