Placeholder

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีทั้งชายหาด ทะเลทราย อีกทั้งเมืองเก่าในยุคโรมัน ถือได้ว่ายังสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก ร่วมสัมผัสกับเมืองน้อยสุดแสนคลาสสิกและโรแมนติก ไปพร้อมๆกันกับเรา กรุงตูนิส-เมืองไครูอาน-สบิทลา-กาฟชา-สแฟกซ์-โทเซอร์-ทาทาอุย-เชนินี่-แมทมาท่า-ฮัมมาเม็ต ฯลฯ  
per person