รวมทัวร์ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา เดือนมีนาคม ที่มีให้เลือกมากที่สุด ทัวร์แบบพรีเมียม หรือแบบราคาคุ้มค่า

Amazing Portugal 11 Days with Kanjana Hongthong (TK)

ที่พักระดับมาตรฐาน 4+5 ดาว อาหารดี พิเศษ! ให้ท่านได้ชิมรสชาติขนมฝอยทอง และ ทาร์ตไข่ ณ ดินแดนต้นกำเนิด ลิสบอน เมืองหลวงประเทศโปรตุเกส ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งภูมิประเทศและสถาปัตยกรรม และยังเป็นเมืองที่มีอากาศอุ่นที่สุดในยุโรป ซินตร้า เมืองมรดกโลกทางด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม แหลมคาโบดา ร๊อค คา ทั้งอยู่สุดลายของทวีปยุโรปทางด้านทิศตะวันตก แฟโร เมืองทางใต้สุดของประเทศโปรตุเกส และยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชาวมัวร์ ลากอส เมืองชายหาดที่มีความเก่าแก่และสวยงามที่สุดในเขตแอลการ์ฟ ล่องเรือชมถ้ำเบนากิล เมืองลากัว อีกเมืองชายหาดในเขตแอลการ์ฟ นาซาเร่ ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ บนชายหาดที่สวยงาม ปัจจุบันยังเป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส บาตาลยา เมืองเล็กกลางหุบเขา ในเขตลาเรีย เป็นอีกหนึ่งเมืองมรดกโลกที่สำคัญของประเทศโปรตุเกส มอนซานโต หมู่บ้านที่ถูกสร้างแทรกไปตามก้อนหินขนาดใหญ่ และได้รับการโหวตให้เป็น “หมู่บ้านที่ดีที่สุด ในประเทศโปรตุเกส” อาเวโร่ เมืองศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่สำคัญ และยังได้ชื่อว่า “เวนิส แห่งโปรตุเกส” ชมหมู่บ้าน Costa Nova สีลูกกวาดแสนสวย ปอร์โต้ เมืองทางด้านเหนือของโปรตุเกส ที่มีชื่อเสียงทางด้าน “ไวน์ ปอร์โต้” ชมร้านหนังสือ Livraria Lello ต้นกำเนิด“ร้านตัวบรรจงและหยดหมึก (Flourish and Blotts)”แห่งนิยายเด็ก Harry potter *เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศโปรตุเกส - หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6
24 มีนาคม – 3 เมษายน 2565/
per person

Switzerland-Italy 12 Days Charming + Unseen Route

ซูริค- กรินเดลวาลด์ –หมู่บ้านเมอเรน -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาซิลธอร์น – หมู่บ้านกิมเมลวอลด์-หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์– รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต –  เซอร์แมท – เมืองน้ำแร่ลอยเคอร์บาด-โลคาร์โน –หุบเขาลำธารสีมรกต เวอร์ซาสก้า-ลูกาโน- เบลลาจิโอ – ทะเลสาบเซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่- ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย - คอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ – เวนิส –เกาะมูราโน- มิลาน กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 10-15 ท่าน พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารดี หลากหลายประเภท สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที่ สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด!  
20 มีนาคม - 31 มีนาคม 2565/ 5 เมษายน - 16 เมษายน 2565/ 29 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2565/ 11 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2565/ 1 มิถุนายน - 12 มิถุนายน 2565
per person

ขับรถเที่ยว…สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน…กรุ๊ป 4-6 ท่าน

ซูริค–น้ำตกไรน์–เบิร์น–เซอร์มัท-กอร์นเนอร์แกรต–ลอยเคอร์บาธ–เบทแมร์แอลป์– อินเทอร์ลาเคน–จุงเฟรา–ลูเซิร์น -ทิตลิส โปรแกรม “ขับรถ...เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์” เป็นโปรแกรมที่จัดทำขึ้นมา สำหรับการเดินทางกลุ่มเล็กๆ ส่วนตัวของท่าน 4-6 ท่านต่อกรุ๊ป เป็นโปรแกรมที่ให้ความอิสระ และคล่องตัวแก่ท่านในการเดินทาง โดยไกด์ของเรา จะเป็นคนขับรถให้ท่าน ตลอดการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสัมผัสกับความงามของธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว และสัมผัสยอดเขาที่สวยงามและขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึง 3 ยอดเขาจุงเฟรา, กอร์นเนอร์แกรต, ทิตลิส ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเล็กๆ ชนบทของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่น่ารักและมีเสน่ห์ เช่น เซอร์มัท, อินเทอลาเคน, และสัมผัสกับเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่นซูริค และลูเซิร์น เนื่องจากโปรแกรมนี้ ไม่ได้รวมอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ไว้ในโปรแกรมท่านจึงสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ท่านต้องการลิ้มลองตามอัธยาศัย ตารางเที่ยวบิน วันบิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา วันที่สอง กรุงเทพฯ ซูริค BKK-ZRH TG972 00.35-0655 วันที่สิบ ซูริค กรุงเทพฯ ZRH-BKK TG971 1315-0610+1
30 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565/ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2565/ 24 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565/ 7 - 15 เมษายน 2565/
per person

ชีพจรลงเท้า South WoW เบตง 3 วัน 2 คืน

ชีพจรลงเท้า South WoW เบตง 3 วัน 2 คืน พักค้างคืนที่โรงแรม Grand Mandarin Betong  เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดใหญ่ที่สุด  และตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดในตัวเมืองเบตง   Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ -หาดใหญ่ - ปัตตานี - อ.เบตง 04.00 น.         เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน B ประตู 1-2 สายการบิน Thai Smile 07.50 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE259 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 09.00 น.         เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี จากนั้นพาท่านถ่ายภาพ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง รูปทรงภายนอกของมัสยิดมีต้นแบบมาจากทัชมาฮาล เป็นสถานที่เมื่อมาถึงปัตตานี ต้องมาชมศิลปและความสวยงามของตัวอาคาร มัสยิดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ
8 – 10 มค. 2565 , 22 – 24 มค. 2565/ 12 - 14 กพ. 2565 , 19 – 21 กพ. 2565/ 5 - 7 มีค. 2565 , 19 - 21 มีค. 2565/ 13 – 15 เมษายน 2565/
per person

ตรัง พัทลุง 3 วัน 2 คืน

เสน่ห์ทะเลตรัง อลังการวิวทะเลหมอก  ควนนกเต้น พัทลุง ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะแหวน- เกาะเชือก – สถานีรถไฟกันตัง – ตรังสตรีทอาร์ท  ถ้ำเขาช้างหาย – ชมวิวเขาพับผ้า – น้ำตกไพรวัลย์ - ควนนกเต้น - คลองปากประ – ทะเลบัวแดง  สำเภาไท - พิพิธภัณฑ์วังเจ้าเมืองพัทลุง – บิ้งนาคาเฟ่ - ตลาดใต้โหนด    
17 – 19 ธันวาคม 2564/ 7 – 9 มกราคม , 21 – 23 มกราคม 2565/ 18 – 20 กุมภาพันธ์ , 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565/
per person

น่าน พะเยา เชียงราย 5 วัน 4 คืน

Day 1 :  05.30 น.         เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน - ประตู - สายการบิน Air Asia 07.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินน่าน โดยสายการบิน Air Aisa เที่ยวบินที่ FD3554 (บินตรง) (ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) 08.50 น.         เดินทางถึง สนามบินน่าน หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการ พระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี จากนั้นนำท่านแวะสักการะ
15 - 19 มค. 2565/ 22 – 26 มค. 2565/ 19 – 23 กพ. 2565/ 26 กพ.- 2 มีค. 2565/ 05 – 09 มีค. 2565
per person

บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน

27 – 31 มี.ค.63/ 14 – 18 เม.ย.63/ 17 – 21 เม.ย.63/ 18 – 22 เม.ย.63/ 19 – 23 เม.ย.63
per person

มหัศจรรย์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

27-29 มี.ค. 63/ 04-06 เม.ย. 63/ 13-15 เม.ย. 63/ 08-10 พ.ค. 63/ 22-24 พ.ค. 63
per person

สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

                 เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ล่องเรือยอร์ช                      วัดฉลองวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ดำน้ำ 2 เกาะ@ไข่มุกอันดามัน สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ - เขื่อนรัชชประภา - อิสระกิจกรรม ณ แพที่พัก – เขาสามเกลอ - ชมวิวเสม็ดนางชี - วัดฉลอง - แหลมพรหมเทพ – หาดป่าตอง – Street art – ดำน้ำเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ – ถนนคนเดินหลากใหญ่เมืองเก่าภูเก็ต Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี - สะพานแขวนเขาพิทักษ์ - เขื่อนเชี่ยวหลาน • 05.00 น.       คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอเอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ ตรวจเอกสาร และสัมภาระ • 07.15 น.       Q“เหิรฟ้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3235
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564/ 5 - 7, 12 -14, 19 - 21, 26 - 28 มีนาคม 2564/ 2 - 4, 9 - 11, 13 - 15,16 - 18, 23 - 25 เมษายน 2564/ 30 เมษยาน - 2 พฤษภาคม 2564/
per person

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน (QR)

ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีทั้งชายหาด ทะเลทราย อีกทั้งเมืองเก่าในยุคโรมัน ถือได้ว่ายังสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก ร่วมสัมผัสกับเมืองน้อยสุดแสนคลาสสิกและโรแมนติก ไปพร้อมๆกันกับเรา  
22 - 31 มีนาคม 2565/ 08 - 17 เมษายน 2565/ 30 เมษายน – 09 พฤษภาคม 2565/ 25 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2565/ 04 - 13 มิถุนายน 2565
per person

แกรนด์โมรอคโค 11 วัน (EY)

คาซาบลังก้า-ราบัต-แทนเจียร์-เชฟชาอูน-เมคเนส เมืองโรมันโวลูบิลิส-เฟส-อิเฟรน-แอร์ฟอร์ด-เมอร์ซูก้า-ทอดร้า โอเอซิส Tinghir-M’Gouna-วอซาเซท-เอ็ทเบน ฮาดดู-มาราเกช เส้นทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย เส้นทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวครบเมืองสวย ชมธรรมชาติอันหลากหลาย เข้าชม ความสวยงามของ HASSAN II MOSQUE มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเมืองเมกกะ ชมเมือง TANGIER เมืองท่าสีขาวแห่งช่องแคบยิบรอลตาร์ ชมถ้ำเฮอร์คิวลิส เป็นที่รู้จักกันในนาม DOOR OF AFRICA ชมเมือง CHEFCHAOUEN สมญานามนครสีฟ้า สุดสวย (Unseen) เมืองที่ห้ามพลาด ชมเมือง VOLUBILIS ซากเมืองโบราณสมัยโรมัน (UNESCO) ชมเมือง FES หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีตรอกซอกซอยถึง 9,400 ซอย (UNESCO) เมืองที่ห้ามพลาด ชมเมือง IFRANE หรือเมืองแห่งนี้ว่า เจนีวาแห่งโมรอคโค ขี่อูฐ + นั่งรถ 4x4WD ชมทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเมือง MERZOUGA เมืองแห่งทะเลทรายซาฮารา ชมเมือง AIT BEN HADDOU เมืองที่ทำจากดินทั้งเมือง (UNESCO)” ชมเมือง MARRAKECH อดีตเมืองหลวงเก่า เมืองสีชมพูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (UNESCO) เมืองที่ห้ามพลาด
27 มีนาคม – 6 เมษายน 2565/ 7 - 17 เมษายน 2565/ 29 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2565/ 12 - 22 พฤษภาคม 2565/ 02 - 12 มิถุนายน 2565
per person

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 7 คืน (QR)

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน กรุงตูนิส-เมืองไครูอาน-สบิทลา-กาฟชา-สแฟกซ์-โทเซอร์-ทาทาอุย-เชนินี่-แมทมาท่า-ฮัมมาเม็ต ฯลฯ ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวคุณภาพ ซึ่งมีทั้งชายหาด ทะเลทราย อีกทั้งเมืองเก่าในยุคโรมัน ถือได้ว่ายังสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของโลก ร่วมสัมผัสกับเมืองน้อยสุดแสนคลาสสิกและโรแมนติก ไปพร้อมๆกันกับเรา ที่พักระดับ 4+5 ดาว เดินทางด้วยสายการบินระดับ 5 ดาว ชม ซิดิ บู ซาอิด หมู่บ้านสีฟ้าและสีขาวน่ารัก ชมเมืองเก่าตูนิส ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่องสตาร์วอร์ ที่ถูกสร้างขึ้นกลางทะเลทราย เยือนเมืองซูส (Sousse) สมญานาม “อัญมณีแห่งซาเอล” เมืองฮัมมาเมต (Hammamet) รีสอร์ทตากอากาศและสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต สุเหร่าใหญ่ซิดี อักบาร์ สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งโรมันและอาหรับ เยือนเมืองไครูอาน เมืองหลวงทางวัฒนธรรมอิสลามมรดกโลก นั่งรถ 4x4 สู่โอเอซิส 3 เชบิกา,ทาเมอร์ซา และไมเดส ชมทะเลเกลือในทะเลทราย Chott El Jerid Salt Lake  
20-29 มีนาคม 2563/ 12-21 เมษายน 2563/ 29 เมษายน – 08 พฤษภาคม 2563/
per person
GRAND GEORGIA

แกรนด์จอร์เจีย 10 วัน 7 คืน (TK)

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18 •ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นป้อมนาริคาล่า •ชมโบสถ์เมเตห์คี •แวะถ่ายรูปสะพานสันติภาพ •ช้อปปิ้งชาเดนีและรุสทาเวลี •ชมอนานุรี •ซินวาลี •ชมโบสถ์เกอร์ตี้ •ชมวิหารจาวารี •ชมวิหารสเวติสโคเวลี •ชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน •บ้านถ้ำอุพลีสต์ซีคห์ •ชมวิหารจีลาตี •ชมวิหารบากราดี •ชมเขื่อนเอนกูรี่ •ชมหมู่บ้านอุชกูลลี่ •ชมโบสถ์ลามาเรีย •ชมเมืองบาตูมี •ล่องเรือทะเลดำ                พักโรมแรมระดับมาตรฐาน 4 + 5 ดาว  
19 - 28 มีนาคม 2563/ 02 - 11 พฤษภาคม 2563/ 04 - 13 มิถุนายน 2563/ 02 -11 กรกฎาคม 2563/
per person
Sevanavank. Armenia

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน (TK)

นำท่านชมประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นต้นกำเนิดอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตามแนวเทือกเขาคอเคซัส ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน  อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคอมมิวนิสต์โซเวียต เมืองกอรี ชมหมู่บ้านถ้ำเมืองอัพลีสต์ซีคห์ ชมอารามโบราณฮักห์พาทและอารามซานาฮิน  ผลงานชิ้นเอกของทางด้านศาสนาและทางด้านสถาปัตยกรรมในยุคกลาง ชมอารามเซวาน ชมวิหารเอคมิอัดซิน ชมวิหารซวาร์ทน๊อทส์ ชมเดอะคาสเคดสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน ชมโรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์ยี่ห้ออะรารัต ชมวิหารกานี่ ชมวิหารเก๊กฮาร์ด ชมวิหารจาวารี ชมวิหารสเวติสโคเวลี ชมโบสถ์เกอร์เกตี้  ที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาคอเคซัส ชมป้อมนาริคาล่า ♥ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า ♥ นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อชมวิวคอเคซัสขึ้นโบสถ์เกอร์เกตี้ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “CRUISE IN LAKE SEVAN” จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 18 อาร์เมเนีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสน้อย เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย มีการค้นพบโบราณวัตถุที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อาทิเช่น มีการพบโรงงานผลิตไวน์ที่มีอายุมากกว่า 6,000 ปี นอกจากนี้ยังได้พบกับโบราณสถานต่างๆ รวมไปถึงอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อีกนับ 1,000 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะอาร์เมเนีย เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่ได้ประกาศรับเอาศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรนี้ในปี ค.ศ.301
21 – 28 มีนาคม 2563/ 08 – 15 เมษายน 2563/ 06 – 13 มิถุนายน 2563/ 03 – 10 กรกฎคม 2563/
per person

คีร์กิซสถาน 7 วัน 4 คืน (HY)

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and Mt.Tienshan           คีร์กีซสถาน เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคห์สถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือก เขาเทียนชานที่แยกตัวออกมาจากเทือกเขาปามีร์ และมีทะเลสาบอีสซิค คูล อยู่ระหว่างสันเขาสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ เทือกเขาเทียนชานในเขตคีร์กีซสถาน ที่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำซีร์ดายาที่ไหลลงทะเลอารัลในตอนกลางของภูมิภาคอาเซียกลาง
18 – 24 มีนาคม 2563/ 8 – 14 เมษายน 2563/ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2563/ 6 – 12 พฤษภาคม 2563/ 3 – 9 มิถุนายน 2563
per person
พระราชวังหลวง Royal Castle

แกรนด์ โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน (QR)

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์ – โตรุน – รอตสวาฟ - ปราสาทมาลบอร์ก – เชสโตโชวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่ - เหมืองเกลือวิลิซก้า – ยอดเขากูบาวุฟก้า พร้อมสะสมไมล์ ชมพระราชวังวิลานอฟ พระราชวังหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศโปแลนด์ ชมปราสาทมาลบอร์ก ปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Unesco) ชมเมืองเก่าโตรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป (Unesco) ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ (Unesco) ชมเมืองซาโกปาเน่ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโปแลนด์ (Unesco) ล่องแพไม้ที่แม่น้ำดูนาเจค ในอุทยานแห่งชาติ ชมธรรมชาติทิวทิศน์ที่สวยงาม (Unesco) พิเศษ !! อาหารพื้นเมือง และอาหารจีนแสนอร่อย  
20 - 29 มีนาคม 2563/ 12 – 21 เมษายน 2563/ 2 – 11 พฤษภาคม 2563/ 6 -15 มิถุนายน 2563/
per person