India เลห์-ลาดัคห์ 8 วัน 2019 (AI)

ดินแดนเทือกเขาหิมาลัยสู่ทิเบตน้อย ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย.
24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562/ 16 - 24 พฤษภาคม 2562/ 6 – 14 มิถุนายน 2562/ 11 – 19 กรกฎาคม 2562/

สิกขิม-ดาร์จีลิ่ง 2019 (AI) 10 วัน

กรุงเทพฯ
13 – 22 เมษายน 2562/ 30 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2562/

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน (AI)

  ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาส
15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562/ 23 -31 มีนาคม 2562/ 12 – 20 เมษายน 2562/ 13 -21 เมษายน 2562/ 1 – 9 พฤษภาคม 2562

ราชาสถาน…ดินแดนมหาราชา 11 วัน 2018 (AI)

ราชาสถาน...ดินแดนมหาราชา 11 วัน
1 - 11 ธันวาคม 2561/ 26 ธันวาคม 2561 - 5 มกราคม 2562/ 25 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2562/ 15 – 25 กุภาพันธ์ 2562

มนตราอินเดียใต้ 11 วัน 2018 (TG)

อินเดียใต้   ดินแดนแห่งทมิฬนาฑูและเคราล่า อินเดียใต้ มีความสัมพันธ์ใกล
-/ 5 – 15 ธันวาคม 2561/ 25 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562/ 24 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562/ 14 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน 2018 (AI)

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภาร
1 – 9 ธันวาคม 2561/ 28 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562/ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562/ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562/