Aurora Hunting Iceland – Faroe Islands – Denmark 14 Days With Kanjana Hongthong

 Aurora Hunting Iceland - Faroe Islands - Denmark 14 Days With Kanjana Hongthong ชมพูเขาเคิร์กจูเฟล ภูเขาทรงหมวกสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์แบบพาโนรามา สนุกสนานไปกับกิจกรรมการล่าแสงเหนือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแสนสวยสุดมหัศจรรย์ ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS ชมชายหาดสีดำที่หม่บ้านวิก หนึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก ถ่ายรูปกับแท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์ ชมภายในถ้ำน้ำแข็ง ความประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยแปลกตา ชมอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ อุทยานชาติได้รับการขึ้นเบียนมรดกโลก ชมกีเซอร์ น้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7 – 10 นาที ชมทะลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ตื่นเต้นไปกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะทุ่งน้ำแข็งแลงโจกุล ชมชายหาด DIAMOND BEACH ล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติ ผ่อนคลายไปกับการ แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่สีสวยชื่อดังของโลก เที่ยวชมหมู่เกาะแฟโรถ่ายรูปน้ำตกมูลาฟอสเซอร์ เป็นน้ำตกที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะ ล่องเรือสู่ผารังนก ผาสูงตระหง่าน เพื่อชม นกพัพฟิน และ นกอาร์คติดเทิร์น ชมหมู่บ้านไคว์วิค เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร ชมบ้านหลังคาหญ้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเกาะแฟโร เดินเล่นถ่ายรูปในเมืองทอร์สเฮาน์ ชมบริเวณท่าเรือสีสันสดใส เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นชมเมือง
19 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565/
per person