แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน 2018 (AI)

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภาร
1 – 9 ธันวาคม 2561/ 28 ธันวาคม 2561 – 5 มกราคม 2562/ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562/ 15 – 23 กุมภาพันธ์ 2562/