ตุรกี 8 วัน 2019 (TK)

อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัพปาโดเชีย-อีสตันบูล ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุ
02 – 09 พฤษภาคม 2562/
per person