Exotic Greenland & Iceland 11Days 8 Nights With Kanjana Hongthong (TG)

สะดวกสบายกับสายการบินไทย เที่ยว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ทั้งกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์ เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์ และเที่ยว Golden Circle เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลาย ทั้งเอเชียและ ยุโรป สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงาม ไร้สิ่งรบกวน เป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ เที่ยวเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด ลงเรือโซดิแอก (Z