8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ (สงกรานต์ 2018) (LH)

8 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ สงกรานต์ (LH) เทศกาลทิวลิป…สวนเคอร์เ
7 - 14 เม.ย.60 , 12 - 19 เม.ย.60/

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ฉลองเทศกาลปีใหม่ (OS) 26 ธ.ค. 2560 – 4 ม.ค. 2561

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ฉลองเทศกาลปีใหม่ (OS) New Year (X’M
26 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561/

13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (TG) 4 – 16 เม.ย. 2561

13 วัน ล่องเรือหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ (TG)  Royal Caribbean… Voya
4 - 16 เม.ย.61/