ตุรกี 8 วัน 2019 (TK)

อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-คอนย่า-คัพปาโดเชีย-อีสตันบูล ดินแดนแห่ง 2 ทวีป ยุ
02 – 09 พฤษภาคม 2562/
per person

สำรวจคีร์กิซสถาน 7 วัน 2019 (HY)

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and
1 – 7 พฤษภาคม 2562/ 15 – 21 พฤษภาคม 2562/ 19 – 25 มิถุนายน 2562/