Jordan จอร์แดน 6 วัน 2018 (RJ)

Jordan มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนคริสตกาล เป็นหมู
24 พฤษภาคม 2561/ 21 มิถุนายน 2561/

Jordan จอร์แดน 6 วัน (RJ)

นอนนับดาว ในทะเลทราย วาดิรัม
20-25 มิ.ย. 2561/ 25-30 มิ.ย. 2561/

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน (GF)

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจี
18 – 25 มีนาคม 2561/ 08 – 15 เมษายน 2561/ 20 – 27 พฤษภาคม 2561/ 03 – 10 มิถุนายน 2561/

จอร์แดน – อิสราเอล 10 วัน (RJ)

  อัมมาน-เจราช-มาดาบา-เพตรา-ทะเลทรายวาดิรัม-อาคาบา-ทะเลเ
25 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561/ 22 – 31 มีนาคม 2561/ 14 – 23 เมษายน 2561/ 28 เมษายน – 07 พฤษภาคม 2561/

ทาจิกิสถาน 8 วัน 2018 (HY)

เยือนทาจิกิสถาน 8 วัน 7 คืน ทาซเค้นท์-คูห์จานด์-อีสทาราฟชาน-เ
25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561/ 23 – 30 พฤษภาคม 2561/ 20 - 27 มิถุนายน 2561/

รัสเซีย แสงเหนือ มอสโคว์ มูรมันสก์ ซากรอส์’ 7 DAYS (TG)

ตามล่าหาแสงเหนือ Aurora Hunting ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวย
14 - 20 กุมภาพันธ์ 2561/ 28 กุมภาพันธ์ - 06 มีนาคม 2561/

อิหร่าน 9 วัน 2018 (TG)

ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย
23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561/ 2 – 10 มีนาคม 2561/ 27 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2561/ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561/ 1 – 9 มิถุนายน 2561/

อุซเบกิสถาน – คีว่า 8 วัน 2018 (HY)

(ช่วงสงกรานต์ 10 เม.ย. ราคาปกติ) เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร์ เป็
10 , 24 เมษายน 2561/ 1 , 8 , 22 พฤษภาคม 2561/ 5 , 19 มิถุนายน 2561/

อุซเบกิสถาน – สกีรีสอร์ท 7 วัน 2018 (HY)

อุซเบกิสถาน - สกีรีสอร์ท เอเซียกลาง/เอเซียไมเนอร์ เป็นแหล่งอา
20 – 26 มกราคม 2561/ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2561/ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561/ 7- 13 มีนาคม 2561/

เยือนดินแดนเอเชียกลาง 5 ประเทศ 22 วัน 2018 (HY)

Central Asia - Land of Nomadic and Silk Road อุซเบกิสถาน-เติร
24 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2561/