สำรวจคีร์กิซสถาน 7 วัน 2019 (HY)

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and
1 – 7 พฤษภาคม 2562/ 15 – 21 พฤษภาคม 2562/ 19 – 25 มิถุนายน 2562/ 10 – 16 กรกฎาคม 2562/ 7 – 13 สิงหาคม 2562
per person