กรุงเยรูซาเล็ม Jerusalem

อิสราเอล 8 วัน 2019 (HY)

อิสราเอล..ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 8 วัน ท่องแดนอารยะธรรม ดินแดนศั
10 – 17 เมษายน 2562/ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562/ 12 – 19 มิถุนายน 2562/
ตุรกี

Turkey ตุรกี 10 วัน 2018 (W5)

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างย
21 – 30 กรกฎาคม 2561/ 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)/ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 (32,900.-)/ 01 – 10 ธันวาคม 2561 (32,900.-)/ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2562 (34,900.-)

อิสราเอล 8 วัน 2018 (HY)

6 – 13 มิถุนายน 2561/ 26 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562/

Egypt แกรนด์อียิปต์ 10 วัน 2018 (MS)

Egypt เป็นแหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความเจริญรุ่
11 – 20 ธันวาคม 2561/

Turkey ตุรกี 8 วัน 2018 (W5)

ท่องเที่ยว ตุรกี 8 วัน 5 คืน อังการ่า-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุคคาเล่-ไอ
28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2561/ 23 – 30 พฤษภาคม 2561/ 26 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561/

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 2018 (QR)

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเ
22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561/ 20 - 29 ตุลาคม 2561/ 25 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 (72,900.-)/