ตุรกี

Turkey ตุรกี 10 วัน 2018 (W5)

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างย
21 – 30 กรกฎาคม 2561/ 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)/ 24 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 (32,900.-)/ 01 – 10 ธันวาคม 2561 (32,900.-)/ 29 ธันวาคม – 07 มกราคม 2562 (34,900.-)
per person

อิสราเอล 8 วัน 2018 (HY)

6 – 13 มิถุนายน 2561/ 26 ธันวาคม – 2 มกราคม 2562/