สำรวจคีร์กิซสถาน 7 วัน 2019 (HY)

ดินแดนแห่งท้องฟ้าและเทือกเขาเทียนชาน Kyrgyzstan - Land of Blue Sky and
1 – 7 พฤษภาคม 2562/ 15 – 21 พฤษภาคม 2562/ 19 – 25 มิถุนายน 2562/
per person

อิหร่าน ทะเลทราย 8 วัน (W5)

ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย เตหะราน-เคอร์มาน-ทะเลทรายคาลุทส์-ยา
22 – 29 เมษายน 2562/