Egypt แกรนด์อียิปต์ 10 วัน 2018 (MS)

Egypt เป็นแหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีควา
11 – 20 ธันวาคม 2561/

Turkey ตุรกี 8 วัน 2018 (W5)

ท่องเที่ยว ตุรกี 8 วัน 5 คืน อังการ่า-คัพปาโดเซีย-คอนย่า-ปามุ
28 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2561/ 23 – 30 พฤษภาคม 2561/ 26 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2561/

Turkey ตุรกี 10 วัน 2018 (W5)

ตุรกี 10 วัน (W5)   อีสตันบูล-ชานัคคาเล-ทรอย-เพอร์กามัม-
21 – 30 กรกฎาคม 2561/ 22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 (31,900.-)/ 20 – 29 ตุลาคม 2561 (32,900.-)/

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 2018 (QR)

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ปร
22 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561/ 20 - 29 ตุลาคม 2561/ 25 ธันวาคม 2561 – 03 มกราคม 2562 (72,900.-)/

อิสราเอล 8 วัน 2018 (HY)

6 – 13 มิถุนายน 2561/ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561/ 8 – 15 สิงหาคม 2561/ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561/ 17 – 24 ตุลาคม 2561/

Iran อิหร่าน 8 วัน 2018 (W5)

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความย
22 – 29 มิถุนายน 2561/ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2561/ 10 – 15 สิงหาคม 2561/ 21 – 28 กันยายน 2561/ 19 – 26 ตุลาคม 2561/