พระราชวังหลวง Royal Castle

แกรนด์ โปแลนด์ 10 วัน 7 คืน (QR)

พิเศษ!! โปรโมชั่นสำหรับเดือนเมษายน ลดทันที 3,000 บาท จองและชำระเงินก่อน 29 ก.พ. 63 นี้เท่านั้น !! แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน วอซอร์ – พระราชวังวิลานอฟ – กดังส์ – โตรุน – รอตสวาฟ - ปราสาทมาลบอร์ก – เชสโตโชวา – จัสนาโกรา – คราคูฟ ค่ายกักกันออซวิซท์ – ซาโกปาเน่ - เหมืองเ