ประเทศอุซเบกิสถานมีจำนวนประชากรประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งประกอบไปด้วยชนชาติอุซเบก รัสเซีย และกลุ่มประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงในโซนเอเชียกลางทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน และเติร์กเมนิสถาน เข้ามาอาศัยปะปนอยู่ด้วย

ราชวงศ์ตีมูร์ เป็นราชวงศ์หนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เชียของซุนนีย์มุสลิมในเอเชียกลาง ที่เดิมมาจากผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์เติร์ก-มองโกล (Turko-Mongol) ผู้ปกครองจักรวรรดิที่ครอบคลุมเอเชียกลางทั้งหมด  อิหร่าน อัฟกานิสถาน และส่วนใหญ่ของปากีสถาน  อินเดีย  เมโสโปเตเมีย และ คอเคซัส จักรวรรดิตีมูร์ก่อตั้งขึ้นโดยตีมูร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 14…..