ประเทศคีร์กีซสถาน นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภูเขาน้ำแข็งของทวีปเอเชียกลางแล้ว ที่ประเทศนี้ยังนับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละเมือง ที่มีความโดดเด่นและเป็นมนต์สเน่ห์เฉพาะตัว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม รวมถึงเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งถ้าหากได้ไปสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศคีร์กีซสถานแล้วรับรองว่าจะต้องประทับใจจนอยากกลับมาที่นี่อีกแน่นอน