ประเทศโปแลนด์กันแล้ว ที่นี่นับว่าเคยเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซีย ซึ่งประเทศโปแลนด์ตั้งอยู่ตอนกลางของยุโรป นับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่มีจุดเด่น น่ามาเที่ยวชมอีกประเทศหนึ่งเลยทีเดียว

เมื่อสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิพัดพรูมาอีกครั้ง มวลดอกไม้ในแถบยุโรปก็แข่งกันผลิบานสร้างความสดใส นำพาหัวใจให้สดชื่น ชักชวนให้เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปเยือนทวีปที่มีเสน่ห์นี้ โดยในบรรดาประเทศต่างๆ นั้น ‘โปแลนด์’ (Poland) คือหนึ่งในชื่อที่โดดเด่นขึ้นมาบนหน้าประวัติศาสตร์ ย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 จนถึงยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ได้อย่างผสมกลมกลืน โปแลนด์จึงเป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยความหลากหลาย ลงตัว อีกทั้งอาบอิ่มด้วยแหล่งมรดกโลก ปราสาทราชวัง และธรรมชาติพิสุทธิ์ที่ถือเป็น Unseen จริงๆ