เมืองไจต้า (Jeita) ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเบรุต เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวของประเทศเลบานอน ที่เมืองไจต้าแห่งนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่มีมนต์เสน่ห์จนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลายๆประเทศเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมาก