สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันอันแสนสงบงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาสูง และหมู่บ้านแบบสวิสชาเล่ต์แบบดั้งเดิม ที่ยังคงเรียงรายอยู่ทั่วไปในเขตเมืองเล็ก ๆ น่ารัก ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายด้วยเส้นทางรถไฟ ที่ตัดผ่านเมืองและหมู่บ้านน้อยใหญ่