อาร์เมเนีย ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์ แห่งเทือกเขาอารารัต เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย นับเป็นอีกจุดหมายถ้าใครชอบแนวธรรมชาติ และโบราณสถาน เราขอแนะนำให้ไปประเทศอาร์เมเนียให้ได้สักครั้ง