พิพิธภัณฑ์ มิวซิโอ แอตแลนติโก (Museo Atlantico) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกในยุโรปและในมหาสมุทรแอตแลนติก ภายใต้ท้องน้ำทะเลสีคราม