อิสราเอล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนาคริสต์ ยูดาห์ อิสลาม เมืองมรดกโลกแห่งสันติภาพนั่งกระเช้าชมป้อมปราการมาซาดานอนลอยตัวในทะเลเดตซีล่องเรือชมวิวทะเลสาบน้ำจืดกาลิลีทะเลสาบน้ำจืดที่ต่ำที่สุดในโลกชมสวนสวยบาไฮต์ไม่พลาดที่จะลองชิมไวน์เกรดดี