Ephesus หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยือนให้ได้ถ้าไปตุรกี เอเฟซัส (Ephesus) เป็นแหล่งโบราณคดีของเมืองกรีกโบราณ เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของถูมิภาคทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นแหล่งรวบรวมวัฒนธรรมและความหลากหลาย และยังเป็นตัวอย่างของเมืองโบราณที่แท้จริง ด้วยโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมมากมายที่ได้รับการค้นพบ Ephesus ได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมและผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับโบราณคดีจำนวนมาก

ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ Pamukkale บ่อน้ำร้อนศักดิ์สิทธิ์แห่งตุรกี 1 ใน ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นเป็นเวลานับพันๆ