เทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival คาซานลัค Kazanlak สถานที่ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่ดอกกุหลาบ น้ำมันกุหลาบที่นี้มีราคาแพงมากกว่าทอง