วันเดินทาง
14 - 25 กันยายน 2565 10 -21 ตุลาคม 2565
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ซูริค- กรินเดลวาลด์ –หมู่บ้านเมอเรน -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาซิลธอร์น – หมู่บ้านกิมเมลวอลด์-หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์– รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต –  เซอร์แมท – เมืองน้ำแร่ลอยเคอร์บาด-โลคาร์โน –หุบเขาลำธารสีมรกต เวอร์ซาสก้า-ลูกาโน- เบลลาจิโอ – ทะเลสาบเซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย – คอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ – เวนิส –เกาะมูราโน- มิลาน

 • กรุ๊ปเล็ก เดินทางกรุ๊ปละ 10-15 ท่าน
 • พักโรงแรมดี สะดวกสบาย อาหารดี หลากหลายประเภท

สัมผัสกับเมือง หมู่บ้าน และสถานที่ สวยเลอค่า อันซีนมากมาย สายถ่ายภาพ ห้ามพลาด!

 

1

Day 1:กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

 • 23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าท์เตอร์สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์ แถว Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก

*เอกสารที่ต้องใช้ในการเช็คอิน เพื่อเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

– วีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

– เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ยี่ห้อใดก็ได้

– ผลรับรองการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลเป็นลบ และได้รับการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

2

Day 2 : กรุงเทพฯ – โดฮา – ซูริค – กรินเดลวาลด์ - กรินเดลวาลด์ เฟิร์ส

 • 02.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 0837 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 50 นาที)
 • 05.35 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า
 • 08.05 น. ออกเดินทางสู่ ซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR 0095 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 15 นาที)
 • 12.40 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 14.00 น. ออกเดินทางสู่ กรินเดลวาลด์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่สถานี Grindelwald First (Top of adventure) หนึ่งในยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์
 • นำคณะ นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นพิชิตยอดเขา เมื่อถึงด้านบนสถานี First ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนชมวิว ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่ กับการเดินลงหน้าผา First Cliffwalk (ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที) เพื่อเดินลงมาชมวิวหน้าผา พร้อมจุดชมวิว100 ล้าน มุมมหาชนของกรินเดลวาลด์เฟียส ซึ่งท่านจะได้ชมวิวแบบพาโนรามา และด้านล่างสามารถมองเห็นตัวเมือง Grindelwald ได้อย่างชัดเจน
 • จะมีกิจกรรมดีๆ สำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย นอกจากเดินบนหน้าผา First Cliff Walk แล้ว ท่านยังสามารถสัมผัสความสนุกสนานกับการ นั่งชิงช้าโหนลงเขามากับ First flyer (ไม่รวมในค่าใช้จ่ายทัวร์) **กรณีที่กระแสลมแรง หรือซ่อมบำรุงกระเช้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ทางบริษัทฯจะคืนค่าบริการส่วนนี้ให้ และเราจะนำท่านเดินเล่นในตัวเมืองแทน
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : กรินเดลวาลด์ -กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาชิลธอร์น – หมุ่บ้านเมอเรน-หมู่บ้านกิมเมลวาลด์ –กรินเดลวาลด์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้น นำขึ้นกระเช้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น ซึ่งจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่าง กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น  ถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถ้านับจาก Gimmmelwald  จนถึงสถานี Schilthorn อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จากระดับน้ำทะเล ยอดเขาชิลธอร์น เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย ชมหมู่บ้านแสนสวย 2 แห่งคือ หมู่บ้านเมอเรน และ กิมเมลวาลด์ เน้นการเดินท่องเที่ยวไปชมวิวตามจุดต่างๆ เอาใจสายถ่ายภาพ สายโพสท่า สายโซเชียล เดินไปถ่ายไป เพราะที่แห่งนี้ วิวหลักล้าน ชมพูเขาหิมะใหญ่โตเป็นฉากรอบบริเวณหมู่บ้าน วิวทุ่งหญ้าก็มีให้เห็นตลอดแนวหมู่บ้าน  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองกรินเดลวาลด์
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
4

Day 4 : กรินเดลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าหมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ – ทะเลสาบเบทแมร์ – เซอร์แมท

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางขึ้นสู่หมู่บ้านโบราณเบทแมร์ แอลป์ โดยกระเช้าลอยฟ้า นำท่านเดินเท้าไปชมทะเลสาบเบทแมร์ แสนสวย ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และการเดินเท่านั้น  เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท อิสระทุกท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
5

Day 5 : เซอร์แมท – รถไฟสายกรอนเนอร์แกรต – แช่นำแร่ เมืองลอยเคอร์บาด

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ออกเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และการเดินเท่านั้น  เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟสายกรอนเนอร์แกรตเพื่อไปยังจุดชมวิวยอดเขามัตเตอร์ฮอร์น อิสระทุกท่านเดินเล่นชมวิว ถ่ายรูป
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
 • ออกเดินทางสู่เมืองลอยเคอร์บาด (Leukerbad) ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ นำท่านเข้าสู่ BURGERBAD THERME ที่ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่และทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ำแร่กว่า 10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure Pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
6

Day 6 : เมืองลอยเคอร์บาด– โลคาร์โน – หุบเขาเวอร์ซาสก้า -ลูกาโน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ โลคาร์โน (Locarno) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของคนสวิตเซอร์แลนด์ นิยมมาพักในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นเมืองที่มีจุดเด่นในเรื่องทะเลสาบมาโจเร่ ที่ใหญ่และมีความสวยงามมาก  ซึ่งเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ติดกับประเทศอิตาลี บรรยากาศ อาคารสถานที่ อาหารและภาษาพูดได้อิทธิพลของอิตาลีมาโดยตรง
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่หุบเขา เวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley) (ประมาณ 30 นาที)   หุบเขาที่มีลำธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพื้นด้านล่าง อิสระให้ท่านชมวิวและถ่ายรุป จากนั้นเดินทางประมาณ 5 นาทีสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บ้านหลักในการเที่ยวชมหุบเขาลำธารแห่งนี้  ให้ท่านเดินชมลำธารและ ถ่ายรูปกับสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถูกสร้างขึ้นศตวรรษที่ 17 ให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลูกาโน (LUGANO) เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
7

Day 7 : ลูกาโน -เบลลาจิโอ – เซอร์มิโอเน่ – เมืองออร์ติเซ่

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่เมืองเบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ ติดทะเลสาบโคโม่(COMO) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ไม่ไกลจากพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์
 • เดินทางถึง เมืองเบลลาจิโอ เป็นเมืองเล็กๆ แต่น่ารัก สวยงาม มีเอกลักษณ์ ลักษณะของเมืองจะเป็นทางเดินขึ้นบันได ซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆ ตั้งเรียงรายให้คุณได้เพลิดเพลินกับร้านขายของที่ระลึก เครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน ร้านขายชีส และอีกมากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน่ (SIRMIONE) เป็นเมืองเก่าแก่อายุนับ 2000 ปี ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแหลมยื่นเข้าไปในทะเลสาบการ์ดา (LAKE GARDA) ที่สวยงาม ชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่เกิดจากน้ำแข็งละลายจากเทือกเขาแอลป์ ดังนั้นซีร์มิโอเน่ จึงถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสองด้าน ถึงแม้ซีร์มิโอเน่จะเป็นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งยังมีหน้าปราสาทเก่าแก่ของเมือง THE SCALLGER OF SIRMIONE สร้างในปี 1277 เมืองนี้เคยอยู่ในการปกครองของตระกูล Scaliger
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก เดินทางถึง เมืองออร์ติเซ่ อิสระให้ท่านพักผ่อนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
8

Day 8 : เมืองออร์ติเซ่ - ALPE DI SIUSI – ทะเลสาบมิซูรีน่า–ทะเลสาบบราย - เมืองคอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า ALPE DI SIUSI นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป สัมผัสความงดงามอันน่ามหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงโดยรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGE ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่นมีเส้นทางเดินลัดเลาะ สู่จุดชมวิวต่างๆ อิสระให้ท่านเก็บภาพสวยๆ อันน่าประทับใจ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้ากลับลงสู่ด้านล่าง

หมายเหตุ :การนั่งกระเช้า หากสภาพอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย หรือหากกระเช้าปิดเนื่องในโอกาสต่างๆโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนั่งกระเช้า

 • จากนั้นเดินทางสู่ นำท่านชม ทะเลสาบบราย (Braies) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์เพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบบราย Braies อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรีน่า (LAKE MISURINA) เป็นทะเลสาบอยู่บนภูเขาสูงที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินเลยทีเดียว ด้วยบรรยากาศของท้องฟ้า มีภูเขาสูงเป็นฉากหลังสวยงาม มองเห็นวิวทิวทัศน์ยิ่งใหญ่อลังการของทะเลสาบ ทิวสนด้านข้าง อาคารสีเหลืองทอง และที่สำคัญสถานที่แห่งนี้อากาศบริสุทธิ์มากจนไม่ควรพลาดที่จะสูด ให้เต็มปอด ในฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมหนาทั่วทั้งบริเวณ น้ำจะกลายเป็นน้ำแข็งหนากว่า 50 ซม. และใน ฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และยังเคยใช้เป็นที่จัดการแข่งขันงาน โอลิมปิค   ฤดูหนาวปี 1956 อีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ เป็น Best of The Alps เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก เคยใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี 1956 และเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เจมส์ บอนด์ 007 ตอน For Your Eye Only เมืองนี้อยู่สูงจากน้ำทะเล 1,219 เมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งเทือกเขาโดโลไมท์
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
9

Day 9 : คอร์ตินา ดิ อัมเปซโซ – เวนิซ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (VENICE) หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในอิตาลี เป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่ได้รับหลายฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic)
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • อิสระให้ท่านชมเมืองเวนิส
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
10

Day 10 :เวนิซ –เกาะมูราโน – มิลาน

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะมูราโน่ (Murano) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเวนิส โดดเด่นด้วยอาคารบ้านเรือนหลากสีเรียงราย และโบราณสถานซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่อย่างเช่น โบสถ์ หอนาฬิกา และพระราชวังเก่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วที่มีความวิจิตรบรรจงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่นี่จึงเป็นแหล่งของช่างฝีมือเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเกาะ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลีตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดีที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และโรม เป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญ และทันสมัยที่สุดในอิตาลี
 • เดินทางถึง กรุงมิลาน นำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็น  ศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น
 • เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม… หรือเทียบเท่า
11

Day 11 :มิลาน – สนามบิน – โดฮา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2  (Galleria Vittorio Emmanuele II)ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านทำการตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการขึ้นเครื่อง (ไม่รวมในค่าทัวร์) ซึ่งจะต้องใช้เวลารอผลประมาณ 1 ชั่วโมง
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • 12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินมิลานเพื่อทำการเช็คอิน
 • 15.50 น. ออกเดินทางจาก สนามบินมิลาน โดยเที่ยวบิน QR128 (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 45 นาที)
 • 23.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Hamad International Airport กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า แวะเปลี่ยนเครื่อง
11

Day 11 :<strong>โดฮา – กรุงเทพฯ</strong>

 • 02.20 น. ออกเดินทางจากถึงสนามบิน Hamad International Airport เที่ยวบิน QR836 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่งโมง 20 นาที)
 • เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
14 - 25 กันยายน 2565 10 -21 ตุลาคม 2565
สายการบิน

*หมายเหตุ       การเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในช่วงแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท่านจะต้องจองโรงแรม ASQ (การกักตัวแบบทางเลือก) เป็นเวลา 1 วัน โดยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (ไม่รวมในค่าทัวร์) ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย

*** โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ของ ผู้เดินทางเป็นสำคัญ โปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวเป็นหลัก นอกจากนี้การเดินทางเข้าออก ประเทศไทย ต้องเป็นไปตามคำสั่งของทางคณะกรรมการควมคุมโรค ณ เวลานั้น ซึ่งทางผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆเอง เช่นการจองที่พักสำหรับการกักตัวเอง (ASQ) ก่อนการเดินทาง ทางบริษัททัวร์ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผลการตรวจเชื้อ Covid-19 เป็นบวก ซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถขึ้นเครื่องได้ ตามกฎของทางสายการบิน และจะไม่รับผิดชอบจากผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน***     

ค่าทัวร์ต่อท่าน : อัตราค่าบริการนี้สำหรับผู้เดินทาง  10 ท่าน ขึ้นไป
Øผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน)                                         ท่านละ

Ø ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว                   ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

         189,990.-

                  

                   35,000.-                                                                                      

 

ค่าทัวร์รวม
ü ค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-DOHA-ZURICH-//MILAN-DOHA-BKK

ü ค่ารถโค้ช ตลอดการเดินทาง

ü ค่าโรงแรมที่พัก 9 คืน ระดับมาตรฐาน 4 ดาว (พักห้องละ 2 ท่าน)

ü ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม

ü ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุไว้ในโปรแกรม

ü ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิสเซอร์แลนด์) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

ü ค่าไกด์คนไทย/คนขับรถ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง

ü ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทัวร์ไม่รวม
ý ค่าตรวจเชื้อ Covid-19 สำหรับการเดินทาง Fit to Fly (ไม่เกิน 72 ช.ม. ก่อนการเดินทาง) สำหรับการเดินทางออกจากประเทศไทย

ý ค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัว 1 วัน (ASQ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมาตรการณ์ของ ศ.บ.ค. ในขณะนั้น

ý ค่าทิปไกด์/คนขับรถฯ ตลอดการเดินทาง

ý ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ý ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ý ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ý ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

 

การจองทัวร์
Ø หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50,000.- บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)

Ø กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
การยกเลิก
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน §    หักค่ามัดจำ 30,000 บาท
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน §    หักค่ามัดจำ 50,000.- บาท
§ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน §    หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
§  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า  10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

§  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

§  บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

§    บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

§  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

§    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

§  ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

§    หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

§  เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

§  ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

§    บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทาง

การเดินทางเป็นครอบครัว

§  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า

4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
14 - 25 กันยายน 2565 10 -21 ตุลาคม 2565
สายการบิน

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating