วันเดินทาง
16-25 มิ.ย.61 7-16 ก.ค.61 11-20 ส.ค.61
สายการบิน


10 วัน ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ROYAL CARIBBEAN SYMPHONY OF THE SEA 

16-25 มิ.ย./ 7-16 ก.ค./ 11-20 ส.ค. 2561

 • เรือสำราญใหญ่และใหม่ที่สุดในโลกปี 2018
 • เรือมีขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,500 คน มีทั้งหมด 16 ชั้น ประเภทห้องพัก (เตียงสามารถแยกเป็น เตียงคู่ได้)
 • (พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวทุกประเทศ รวมทิปต่างๆ และ วีซ่าทุกอย่างแล้ว)

บาร์เซโลนา – ปัลมาเดอมายอร์ก้า – ซี นองค์ (ชมทุ่งลาเวนเดอร์) – ซาลง เดอ โพรวองซ์ – คาร์ราร่ามาซซา – ซาร์ซาน่า – วิเตอร์โบ – โบมาร์โซ – แตร์นี – กาแซร์ตา – อเวลลิโน่ – บาร์เซโลนา

1

Day 1: Departure

กรุงเทพมหานคร
 • 20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.40 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง สายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
2

Day 2

อิสตันบูล – บาร์เซโลน่า
 • 05.00 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตันบูลแวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1853 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย
 • 07.20 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชม.)
 • 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินบาร์เซโลนา ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • บ่าย นำทุกท่านเข้าชมมหาวิหารซากราด้า ฟามิเลียร์” (Sagrada Familia) สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สูงใหญ่ถึง 170 เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 โบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนา  เป็นงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของ เกาดี้ สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความสูง 170 เมตร ตั้งอยู่บนถนน Carrer de Mallorca งานชิ้นนี้มีความแปลกตาจากงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็นเพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ก็ยังคงรายละเอียดละเมียดที่ละไม ดูจากลวดลายสลักเสลาที่ด้านนอกตัวโบสถ์และภายใน แสดงให้เห็นถึงแรงศรัทธาในศาสนาอย่างท่วมท้น
 • 15.00 น. นำท่านเชคอินขึ้นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำใหม่ล่าสุดของ Royal Caribbean “Symphony of the SEAs” ซึ่งเป็นเรือสำราญที่จะเปิดปฐมฤกษ์ในเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในปี 2018 ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญที่จะทุบสถิติ เป็นเรือลำใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2018 ด้วยระวางเรือขนาด 230,000 ตัน จุผู้โดยสารได้กว่า 5,500 คน พร้อม Entertainment Complex ขนาดใหญ่ ที่พร้อมให้บริการบนเรือสำราญระดับโลกลำนี้
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
3

Day 3

ปัลมา เดอมายอร์ก้า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 08.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเรือปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca)
  นำท่านเที่ยวชมเมืองปัลมา เดอ มายอร์กา (Palma de Mallorca) แห่ง หมู่เกาะมายอร์กา (Mallorca) หมู่เกาะแสนสวยในประเทศสเปน ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแบลีแอริก เมืองหลวงของเกาะคือเมืองปัลมา เมืองซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในวันหยุดที่ได้รับความนิยมมาก นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแดรค (Drach Cave) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะมายอร์ก้า โดยถ้ำใต้ดินแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในถ้ำใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ชมความงดงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างหินงอกหินย้อย และทะเลสาบใต้ดิน
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเลอซู (La Seu, Cathedral of Palma) โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นตามบัญชาของกษัตริย์เจมส์ที่ 1 แห่งอารากอนในปี ค.ศ. 1229 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601 โดยใช้เวลาร่วม 370 ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1901-1914 นำท่านเข้าชมความงดงามภายในมหาวิหารแห่งปัลมา ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามของเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่มีจำหน่ายมากมาย
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปัลมา เดอ มายอร์กา
 • 16.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ปัลมา เดอ มายอร์กา มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์)
  อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
4

Day 4

โพรวองซ์ – ซีนองค์ (ทุ่งลาเวนเดอร์) – ซาลง เดอ โพรวองซ์
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ (โพรวองซ์) ประเทศฝรั่งเศส
  นำท่านเดินทางสู่ ซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de provence) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งของโพรงวองซ์ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองมาร์กเซย์ และเมืองเอ็กซ์อองโพรวองซ์ นำท่านเดินชมเมืองเก่าซึ่งยังคงกลิ่นอายของอารายธรรมยุคศตวรรษที่ 17 ได้เป็นอย่างดี เริ่มจากจัตุรัส Crousillat (Place Crousillat) ต่อไปยังศาลาว่าการประจำเมือง (City Hall) และผ่านชมบ้านของนอสตราดามุส (ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์) หรือ มีแชล เดอ นอสทร์ดาม (Michel de Nostredam) นักโหราศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู้ซึ่งใช้ชีวิตในบั้นปลาย ณ เมืองนี้กว่า 19 ปีก่อนสิ้นชีวิตลง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ Chateau de l’Emperi ป้อมปราการกึ่งปราสาทยุคศตวรรษที่ 9 ซึ่งอดีตเป็นที่พำนักของขุนนางประจำเมืองหรือผู้ครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น อาร์คบิชอปแห่ง Arles รวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองมาร์กเซย์ (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซีนองค์ (Senanque) เพื่อชมทุ่งลาเวนเดอร์ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริเวณโดยรอบรายล้อมไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทางเรือเมืองมาร์กเซย์
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือมาร์กเซย์
 • 18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือมาร์กเซย์ มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือลาสเปเซีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
5

Day 5

ซาร์ซาน่า – คาร์ราร่า มาซซา
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 08.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ซาน่า (Sarzana) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นลิกูเรีย ของอิตาลี และเปรียบเสมือนประตูสู่หุบเขามากร้า (Magra Valley) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 10 นำท่านเข้าชมป้อมปราการซาร์ซาเนลโล่ (Fortress of Sarzanello) จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ซาร์ซาน่า (Sarzana Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในปี 1138 ในศิลปะแบบโรมาเนสก์ และได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ Blood of Christ นำท่านเข้าชมความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์แห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคาร์ราร่า มาซซ่า
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเข้าชมดูโอโมแห่งคาร์ราร่า (Duomo of Carrara) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง เนื่องจากบริเวณเมืองคาร์ราร่า อุดมไปด้วยหินอ่อนอันเลื่องชื่อจากเทือกเขาเอลป์ ซึ่งหินอ่อนบริเวณเทือกเขาเอลป์แห่งนี้มีสีขาว จึงเป็นที่มาของหินอ่อนสีขาว (White Marble) จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตัวเมืองเก่าแห่งแคว้นทัชคานี (Tascany) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองนี้ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางเข้าชมปราสาทมาลาสปินา (Castello Malaspina) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนผาหิน ในสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการทางทหาร และเป็นคุกคุมขังนักโทษทางทหารในอดีตจนถึงปี 1946 นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่อลังการของปราสาททางการทหารแห่งนี้
 • 18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองลา สเปเซีย
 • 20.30 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือลา สเปเซีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือ ชิวิคตาเวคเคีย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
6

Day 6

วิเตอร์โบ – โบมาร์โซ – แตร์นี
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือชิวิคตาเวคเคีย
  นำท่านเดินทางสู่เมืองวิเตอร์โบ (Viterbo) เมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งแคว้นลาซิโอ ของอิตาลี เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11-12 และยังเป็นเมืองสำคัญทางการทหารอีกด้วย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังโป๊ป (The Palace of the Popes) ซึ่งเป็นพระราชวังของเหล่าบิชอป สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังโป๊ป ซึ่งเรียกได้ว่าศาสนจักรในอดีตมีความยิ่งใหญ่ไม่น้อยไปกว่ากษัตริย์ผู้ปกครองแคว้น อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามมอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโบมาร์โซ (Bomazzo) นำท่านเข้าชมสวนสัตว์ประหลาด (Park of Monsters) แหล่งท่องเที่ยวหลักของเมือง ภายในสวนมีการจัดแสดงเกี่ยวกับงานประติมากรรมขนาดใหญ่รวมไปถึงงานแกะสลักหินภูเขาไฟจำนวนมาก โดยผลงานส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบโดย Pirro Ligorio และ Simone Moschino ประติมากร และสถาปนิกชาวอิตาลี สวนแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 สวนได้ถูกละเลยไปสักระยะ ภายหลังสวนได้ถูกบูรณะใหม่อีกครั้ง โดยครอบครัว Bettini และในปัจจุบันยังคงทรัพย์สินส่วนตัวของครอบครัวนี้อยู่ สำหรับงานประติมากรรมที่น่าสนใจภายในสวนนั้นมีมากมาย เช่น เพกาซัส สัตว์ในเทพปกรณัมกรีก เป็นม้าร่างกำยำมีปีกเหมือนนกปลาวาฬ มังกรกำลังต่อสู้กับสิงโต โรงละครขนาดเล็ก ไททัน ผลไม้ยักษ์ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองแตร์นี (Terni) เมืองทางตอนใต้ของแคว้นอุมเบรีย ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแตร์นี ตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำเนรา เมืองแตร์นีตั้งอยู่ในใจกลางประเทศอิตาลี เป็นสถานที่แห่งทัศนียภาพอันงดงามที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติทางด้านประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองของคนรักเนื่องจากนักบุญวาเลนไทน์ถือกำเนิดที่นี่และได้กลายมาเป็นบิชอปของเมือง อย่างไรก็ดีหลายส่วนของเมืองแตร์นีถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากที่ถูกทำลายจากการโจมตีด้วยระเบิดในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่สถานที่โบราณหลายแห่งยังคงยืนหยัดอยู่ในปัจจุบัน นำท่านเข้าชมมหาวิหารนักบุญวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของนักบุญ จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์แตร์นี แห่งศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า Duomo of Santa Maria Assunta อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองแตร์นี แห่งแคว้นอุมเบรีย
 • 18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
 • 20.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ ชิวิคตาเวคเคีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเนเปิลส์
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
7

Day 7

กาแซร์ตา – อเวลลิโน่
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 07.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี
  นำท่านเดินทางสู่เมืองกาแซร์ตา (Caserta) เมืองหลวงแห่งจังหวัดกาแซร์ตา แห่งแว้นคัมปาเนียของอิตาลี นำท่านเข้าชมพระราชวังกาแซร์ตา (Palace of Caserta) เป็นอดีตพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเนเปิลส์แห่งราชวงศ์บูร์บง ที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาแซร์ตาในประเทศอิตาลี พระราชวังกาแซร์ตาเป็นหนึ่งในพระราชวังแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวังแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 ในฐานะที่เป็นงานชิ้นเลิศของยุคบาโรก การก่อสร้างพระราชวังกาแซร์ตาเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1752 โดยพระเจ้าชาลส์ที่ 7 แห่งเนเปิลส์ ผู้ทรงทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาปนิกลุยจี วันวีเตลลี เมื่อทอดพระเนตรเห็นแบบจำลองสำหรับพระราชวัง พระเจ้าชาลส์ก็ทรงพอพระทัยมาก แต่พระองค์ก็มิได้มีโอกาสที่จะได้บรรทมในพระราชวังแม้แต่เพียงคืนเดียว พระเจ้าชาลส์ทรงสละราชสมบัติในปี ค.ศ. 1759 เพื่อไปเป็นพระมหากษัตริย์สเปน การก่อสร้างดำเนินต่อมาโดยพระราชโอรสองค์ที่สามและผู้ครองเนเปิลส์ต่อมาคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 4 แห่งเนเปิลส์
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอเวลลิโน่ (Avellino) อีกเมืองสวยแห่งแคว้นคัมปาเนีย ทางตอนใต้ของอิตาลี นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่า (Old Town) จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสปราสาท (Castle Square) หรือ เปียซ่า แคสเทลโล่ จากนั้นนำท่านชมน้ำพุแห่งเบลเลโรฟอน (The Fountain of Bellerophon) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกาโบราณ (Clock Tower) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเก่าแห่งอเวลลิโน่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเดินเล่นในเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งแคว้นคัมปาเนีย
 • 18.00 น. นำท่านกลับสู่ท่าเทียบเรือเนเปิลส์
 • 20.00 น. เรือเดินทางออกจากท่าเรือเนเปิลส์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือบาร์เซโลน่า
 • ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
8

Day 8

At Sea
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

  Public Room : บาร์และเลาจน์ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เนต

  Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดงหรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลาย

  Sport and Activities : สระว่ายน้ำ สปอร์ทคอร์ท ฟิตเนต มินิกอล์ฟ

  Spa and Wellness : ห้องสปา ห้องสตรีม บิวตี้ ซาลอน โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
 • หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ      
9

Day 9

บาร์เซโลนา – พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ – ช้อปปิ้ง
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
 • 05.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือบาร์เซโลน่า
 • 08.00 น. นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ
  นำท่านเดินทางเข้าชมผลงานของปีกัสโซ ณ พิพิธภัณฑ์ปีกัสโซ (Picasso Museum) จิตกรเอกของโลกชาวสเปน เป็นบุคคลที่นิตยสาร TIME ยกย่องให้เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์มากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปีกัสโซ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 1881 ที่เมืองมาลากา แคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแต่สมัยวัยเด็กของปีกัสโซ โดยพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า ภายในอาคารหลังใหญ่ที่เป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค 5 หลัง ที่นี่มีผลงานของปีกัสโซให้ได้ชมกันทั้งภาพวาด ภาพเขียน รูปแกะสลัก และงานเซรามิกต่างๆ มากกว่า 3,500 ชิ้นเลยทีเดียว ทั้งนี้ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงคอลเลคชั่นผลงานโดยจัดเรียงตามช่วงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยปีกัสโซยังเด็กจนกระทั่งโต เพื่อให้เราได้ชื่นชมความอัจฉริยะของศิลปินผู้นี้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังมีชีวประวัติของปีกัสโซให้ได้ศึกษา และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ ที่นี่ได้เก็บผลงานชิ้นสำคัญบางส่วนของเขาเอาไว้ด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความเป็นศิลปินเอกของโลก ผ่านผลงานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปีกัสโซแห่งนี้
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
 • บ่าย นำท่านสู่ถนนช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (Larambla) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลนาแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัย ถนนสายเล็กๆ ที่มีความยาวเพียง  1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืน    อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOP หรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้าน ตั้งอยู่ตลอดแนวถนน Passeig de gracia ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิ LOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWE และอื่นๆ
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาร์เซโลนา (BCN) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund
 • 18.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาร์เซโลนา สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบินที่ TK1856 (ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน
 • 23.20 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง
10

Day 10

กรุงเทพมหานคร
 • 01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า
 • 14.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

 

วันเดินทาง
16-25 มิ.ย.61 7-16 ก.ค.61 11-20 ส.ค.61
สายการบิน