วันเดินทาง
30 สิงหาคม – 09 กันยายน 2562
สายการบิน


เชิญท่านท่องแดนซาฟารีดินแดนประเทศเคนย่า-แทนซาเนีย ตามล่าหา  Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา สิงโต เสือดาว ช้าง แรด และควายป่า

 •    ให้ท่านชมความยิ่งใหญ่ของ GREAT MIGRATION ช่วงฤดูสัตว์อพยพ
 •    ชื่นชมความยิ่งใหญ่อลังการในการท่องซาฟารีที่ อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า อุทยานแห่งชาติระดับโลก
 •    ชมทุ่งสวันน่าแห่งประเทศแทนซาเนียที่ อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่
 •    ชม ยอดเขาคิลิมันจาโร 1 ใน 10 ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกและ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแฟริกา ด้วยความสูง 5,895 เมตร
 •    สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK)
 •    ให้ท่านได้พักผ่อนสุดหรูที่“เกาะแซนซีบาร์”พร้อมแพคเกจ ALL INCLUSIVE บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ท่าน อย่างไม่จำกัด
 •    โรงแรมที่พักระดับ 4+5 ดาว
 •     สะดวกสบายโดยเครื่องบินภายในประเทศ ไม่ต้องนั่งรถนาน

 

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ-กรุงอาบูดาบี
 • 22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว W สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับในการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเดินทางให้กับท่าน
2

Day 2

กรุงเทพฯ – อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า
 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไนโรบี  โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887
 • 06.10 น. เดินทางถึงสนามบินวิลสัน กรุงไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 10.00 น. นำท่านเดินทางโดยเครื่องบินเล็กภายในประเทศ จากสนามบินวิลสัน กรุงไนโรบี สู่ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

 • 11.00 น. เดินทางถึงสนามบิน Mara ณ อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (Masai Mara National Park)  ถือเป็นไฮไลท์ของรายการนี้ ความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแห่งทุ่งสะวันน่าและเหมาะสำหรับการทำซาฟารี ท่านจะได้ชมสัตว์ต่างๆ และทิวทัศน์ที่งดงามของแอฟริกาตลอดทาง ที่มีชื่อเสียงก้องโลก 1 ใน 3 ของทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาผจญภัยในดินแดนนี้คือ การที่ได้เห็นการย้ายถิ่นฐานของฝูง Wildebeest ที่หนีความแห้งแล้งจากอุทยานเซเรนเกติมาที่มาไซ มาร่าด้วยตาตนเอง รวมถึงชนเผ่ามาซาย (Masai) ที่ยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมโดยการเลี้ยงสัตว์ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้แบบหลังคาเปิดสู่ที่พัก  MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม

 • บ่าย หลังจากนั้นนำท่านทำเกมไดร์ฟ (Game Drive) นั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่า อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า ท่านจะได้สัมผัสกับ Big 5 ภายในอุทยานแห่งชาติระดับโลก ซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเซเรกิติของประเทศแทนซาเนีย และจะมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศไปมา หรือการอพยพของสัตว์เพื่อหาอาหารในเขตที่อุดมสมบูรณ์กว่าโดยเฉพาะตัวไวล์เดอร์บิสต์และม้าลาย จะมีจำนวนนับแสนตัวในแต่ละกลุ่มในการข้ามแม่น้ำมาร่าไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ และมีสัตว์จำนวนมากที่ถูกเหยียบตายระหว่างข้ามแม่น้ำหรือไม่ก็ถูกจระเข้กินเป็นอาหารระหว่างข้ามแม่น้ำ ส่วนซากที่เน่าก็เป็นอาหารของนกเหยี่ยวและพวกอีกา ได้เวลาพอสมควรคนรถรับท่านมุ่งหน้าสู่ที่พัก
 • ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
3

Day 3

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า

 • 05.00 น. สำหรับท่านที่สนใจจะขึ้นบอลลูน (ค่าใช้จ่ายท่านละประมาณ USD 450.- /กรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์)
 • นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสน สดชื่น บนบอลลูนยักษ์  ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของมาไซมาร่า แบบ360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติมาไซมาร่ามองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน แม่น้ำมาร่าและขุนเขาสร้างภาพบรรเจิด เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อม ฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมรับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • มีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนั่งจิบกาแฟ หลังอาหารแบบสบายๆ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค

ทัวร์เคนย่า

 

 • บ่าย นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร ทำท่านมุ่งหน้าสู่ที่พัก
 • ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARA SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
4

Day 4

อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี

ทัวร์เคนย่า

 • นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ ท่านจะได้พบสัตว์บางชนิดที่ออก หากินยามเช้า และสัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน ตามหาเหล่า Big 5 ซึ่งอาจจะยังตามหาไม่ครบ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่น ๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ (Giraffe)  กวาง (Dear) ม้าลาย (Zebra) ลิงบาบูน (Baboon) ไฮยีน่า (Hyena) และหมูป่า (Wild boar)
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหารมีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนั่งจิบกาแฟ หลังอาหารแบบสบายๆ
 • 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 12.00 น. นำท่านท่านเดินทางสู่สนามบินมาไซมาร่า
 • 14.00 น. นำท่านเดินทางโดยเครื่องบินเล็กภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี่

ทัวร์เคนย่า

 • 15.00 น. จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี (Amboseli NationalPark) ซึ่งมี ภูเขาคีรีมันจาโร (Mount KIilimanjaro) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปอัฟริกา ด้วยความสูงตระหง่านเสียบเมฆถึง 5,895 เมตร จนได้ฉายาว่า มงกุฎน้ำแข็งแห่งแอฟริกา (The ice crown of Africa) และมีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อสนุกสนานกับ Game Drive ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาคิลีมานจาโรซึ่งอยู่ในเขตแดนประเทศแทนซาเนีย คิลีมานจาโรเป็นภูเขาไฟยังไม่ ดับที่สูงที่สุดในแอฟริกา (5,895 เมตร) มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ด้วยความสูงเสียดฟ้าแม้อยู่คนละฟากประเทศ แต่ได้กลายเป็นจุดขายของแอมโบเซลี สร้างสีสัน ตื่นเต้นให้กับ Game Drive ให้ท่านนั่งรถตะลุยป่าเพื่อตามหาเหล่า Big 5 เป้าหมายของ นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเคนย่า สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และ ควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตาม ธรรมชาติ นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะชมสัตว์อื่นๆ ที่หาดูได้ยากจากธรรมชาติแห่งนี้ อาทิเช่น ยีราฟ กวาง ม้าลาย ลิงบาบูน และหมูป่า
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
5

Day 5

อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี

 • นำท่านทำกิจกรรมส่องสัตว์หรือเกมไดร์ฟ ตามหาสัตว์ในยามเช้า ในเขตอุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้นกับการล่าตามหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่ หรือ BIG 5 (ช้าง, แรด, ควายป่า, สิงโต, เสือดาว) ท่านจะได้พบสัตว์ชนิดที่ออกหากินยามเช้า และ สัตว์ที่กลับจากการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน โดยจะออกตามหาสัตว์ต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ในบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับวิวฉากหลักเป็นภูเขาคีลีมันจาโรอย่างงดงาม
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • มีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อน อ่านหนังสือเล่มโปรด หรือนั่งจิบกาแฟ หลังอาหารแบบสบายๆ
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • บ่าย นำท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับ การนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร ทำท่านมุ่งหน้าสู่ที่พัก
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMBOSELI SERENA LODGE หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
6

Day 6

อุทยานแห่งชาติแอมโบเซอลี-อรุชา-อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านผ่านชม ยอดเขาคิรีมันจาโร ที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นภูเขาลูกเดียวที่สูงที่สุดในโลก ความสูงที่ 5.895 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สามารถเดินขึ้นไปได้จึงเป็นที่หมายปองของนักผจญภัยหรือนักไต่เขาจากทั่วโลกที่มาที่ภูเขาลูกนี้เพื่อการผจญภัย
 • เดินทางสู่เมืองอรุชา (Arusha) ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวิวทิวทัศน์สองข้างทาง
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในโรงแรม Arucha Coffee Lodge
 • บ่าย จากนั้นเดินทางต่อไปยัง อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ (Ngorongoro National Park) แห่งประเทศแทนซาเนีย ให้ท่านได้ท่องทุ่งสะวันน่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากกว่า 30,000 ตัวที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไวลเดอร์บิสต์ ควายป่า ช้าง แรด ม้าลาย หรือ ฝูงกวางแสนสวยพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีลายแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ และโกรองโกโร่ยังเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วที่มีขนาดมหึมาที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อราว 3 ล้านปีก่อนทำให้มีปากปล่องภูเขาไฟกว้างถึง 12 ไมล์ ที่มีความลึกและกว้างที่สุดในโลก
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
7

Day 7

อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่-อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านออก ทำเกมไดร์ฟ อุทยานแห่งชาติโกรองโกโร่ (Ngorongoro Crater) เป็นปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ถูกยกย่องให้เป็นส่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลกด้วยความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางของปากปล่องที่ยาว 19.2 กม. ลึกถึง 610 ม. จัดเป็นปล่องภูเขาไฟขนาดมหึมาที่ลึกและกว้างใหญ่ที่สุดในโลก ที่ก้นปล่องของภูเขาไฟเป็นทุ่งหญ้าอันราบเรียบ มีแหล่งน้ำ และสัตว์ป่าอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัว รวมทั้งนกทุ่ง และนกป่าสีสวยอีกนับร้อยชนิด มีสัตว์หายากสุดของโลกอย่าง แรดดำ และสิงโตขน คอดำ และมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่มากมายเช่นฝูง ม้าลาย ไวลเดอร์บิสต์ ควายป่า ยีราฟ และ แอนทีโลปนานาชนิด หากินบนท้องทุ่งเขียวขจี ส่วนสัตว์นักล่าก็มีทั้งสิงโต เสือดาว หมาป่า สำหรับสิงโตนั้นมีมากกว่าร้อยตัว จำนวนสัตว์นักล่าที่มากมายบ่งชี้ให้เห็นว่า ที่นี่มีความสมบูรณ์ของผืนป่าเพียงใด ในบริเวณหนองบึงมีนกนานาชนิด และฝูงฮิปโปโปเตมัสอาศัยอยู่ ส่วนพื้นที่ป่าละเมาะบริเวณทางลาดเขาจะพบ ช้าง และแรดได้ไม่ยาก ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม และความสมบูรณ์ของผืนป่า ทำให้ปากปล่องภูเขาไฟโกรองโกโร่ กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหมายปอง ภูเขาไฟ โกรองโกโร่ ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากปากปล่องภูเขาไฟลงไปจนถึงก้นซึ่งเป็นที่ราบแบนๆนั้นค่อนข้างสูงมากทีเดียว เหมือนมองจากภูเขาสูงๆลงไปยังที่ราบเชิงเขา แต่พอถึงก้นปล่องแล้วจะไม่รู้สึกว่าทึบหรืออึดอัด เพราะที่นี่เป็นที่ราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชันทำให้สัตว์ต่างๆในนี้จะออกไปข้างนอกไม่ได้ทำให้มีสัตว์ต่างๆแพร่พันธุ์และอาศัยอยู่มากมาย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
 • บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (Serengeti National Park)ซึ่งเป็นอุทยานที่กว้างใหญ่ที่สุดของแทนซาเนีย มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 14,763 ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงกว้างใหญ่ที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นอุทยานที่มีสัตว์มากที่สุดด้วย ซึ่งในแต่ละปี ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลเหล่านี้จะทำการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนียกับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการนำของฝูงไวล์เดอบีสท์ที่มีมากกว่าสองล้านตัว ม้าลายกว่าสองแสนตัว กวางทอมสันกาเซลและแกรนท์กาเซลอีกครึ่งล้าน ทำให้   เกิดเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่  เรียกว่า Great Migration เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันมายาวนาน จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติจากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
8

Day 8

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • นำท่านออกชมสัตว์ต่างๆในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ของเซเรงเกติ (Game Drive) ท่านอาจมีโอกาสเห็นฝูงสิงโตกำลังกินควายป่า หรือ วิลเดอร์บีช นอกจากนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ชมการเดินทางของฝูงวิลเดอร์บีช ม้าลาย และสัตว์ป่านานาชนิดนับล้านตัวที่จะมีการย้ายถิ่นฐานในแต่ละเดือนหรือที่เรียกว่า “The Great Migration
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิค
 • บ่าย นำท่านออกชมสัตว์ต่อ (Game Drive) ที่ท่านจะได้มีโอกาสพอเจอฝูงสัตว์นับล้านๆตัวอพยพกลับจากฝั่งมาไซมาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงสิงโตที่อาจมีอยู่ถึงสามพันธุ์ตัวที่เฝ้ารอการกลับมาของเหยื่ออันโอชะเหล่านี้ นอกจากนี้ที่เซเรงเกติยังมีเสือดาวอยู่อีกเกือบหนึ่งพันตัว และฝูงชีต้าห์ที่ค่อนข้างจะหาพบเห็นได้โดยง่าย เพราะสภาพพื้นที่ที่เป็นราบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยกวางกาเซลที่เป็น  อาหารหลักของชีต้าห์ โขลงช้างกว่า 5,000 ตัวและไวเดอร์บีสอีกเกือบ 60,000 ตัว รวมถึงกวางบางชนิดที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้ยากในภูมิภาคอื่นเช่นกวางอีแลนที่เป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุดแต่ขี้ระแวงที่สุด (ตัวโตเต็มที่อาจมี  น้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม) ไปจนถึง ดิ๊คดิ๊คกวางที่มีขนาดเล็กที่สุด (ตัวใหญ่ที่สุดหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม) นอกจากฝูงสัตว์กินหญ้าอย่าง วิลเดอร์บีช ม้าลาย อิมพาล่า และอื่นๆแล้ว ท่านยังจะได้ชมสัตว์นักล่าต่างๆที่ตามล่าหาอาหารด้วย เช่น สิงโต เสือชีต้าร์ หรือ เสือดาวอีกด้วย ในที่ราบเซเรงเกติ
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
9

Day 9

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ-เกาะแซนซิบาร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • 10.55 น. นำท่านเดินทางโดยเครื่องบินเล็กภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่สนามบินเกาะแซนซิบาร์
 • 13.35 น. เดินทางถึง เกาะแซนซิบาร์ (ZANZIBAR) เกาะสวรรค์กลางสมุทรอินเดีย ของประเทศแทนซาเนีย ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากและมีความสำคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ธรรมชาติอันงดงาม และเศรษฐกิจ เพราะเกาะแซนซิบาร์ยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งสวาฮิลี (SWAHILI) ของแอฟริกาตะวันออกอีกด้วย
 • นำท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พัก DREAM OF ZANZIBAR หรือระดับเทียบเท่า บริการท่านด้วยแพ็คเกจ  ALL INCLUSIVE ระดับพรีเมี่ยม ที่จะบริการท่านด้วย อาหารทุกมื้อ เครื่องดื่มทั้งแบบที่มี  แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก (DHOW SUNSET CRUISE) บริเวณตอนเหนือของเกาะแซนซิบาร์ พร้อมชมบรรยากาศสุดโรแมนติค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความงดงามของผืนน้ำสีฟ้าสะท้อนแสงสีทองก่อนพระอาทิตย์ตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • พักที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก DREAM OF ZANZIBAR หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10

Day 10

เกาะแซนซิบาร์-เกาะพรีชั่น-แซนซิบาร์

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • ออกเดินทางโดยเรือ สู่ เกาะพรีชั่น (PRISION  ISLAND) เดิมเป็นเกาะของชาวอาหรับที่ใช้กักตัวทาสชาวแอฟริกัน เพื่อรอส่งต่อไปยังอาหรับต่อไป ต่อมาในปี 1893 ได้ถูกซื้อโดยรัฐบาล และมีการสร้างคุกเพื่อคุมขังนักโทษ ต่อมาได้ใช้  เป็นที่กักกันโรคไข้  เหลืองและเปลี่ยนเป็นเกสท์เฮ้าส์ เมื่อเดินทางถึง เกาะพรีชั่น

 • นำท่านเยี่ยมชมเกาะและเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์ (GIANT TORTOISE SANCTUARY)ซึ่งมีเต่ายักษ์อัลดาบรา น้ำหนักเฉลี่ย 200 กิโลกรัม และมีอายุ 192 ปีอาศัยอยู่ โดยท่านสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับเต่ายักษ์อัลดาบราได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะแซนซิบาร์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์เก่าประจำเมือง (ANGLICAN CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1873 และใกล้เคียงกันเป็น อนุสรณ์ตลาดการค้าทาส (SLAVE  MARKET MONUMENT) แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมัยการค้าทาส ชม ป้อมปราการเก่า (ARAB FORT) และถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะแซนซิบาร์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 19.35 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงไนโรบี โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ6715
 • 20.45 น. เดินทางถึงกรุงไนโรบี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.59 เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ886
11

Day 11

กรุงอาบูดาบี – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
 • 13.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
Go togethertravel
Product Name
KENYA-TANZANIA-ZANZIBAR… GREAT MIGRATION WITH “KANJANA HONGTHONG”
Price
THB 269900
Product Availability
Available in Stock
วันเดินทาง
30 สิงหาคม – 09 กันยายน 2562
สายการบิน

KENYA-TANZANIA-ZANZIBAR… GREAT MIGRATION WITH “KANJANA HONGTHONG” 11 DAYS

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไนโรบี-แซนซีบาร์-ไนโรบี-กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศระหว่าง ไนโรบี-มาไซมาร่า /มาไซมาร่า-แอมโบซอลี/เซเรนเกติ-แซนซีบาร์
ค่าโรงแรมที่พัก 8 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเทศ สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ

NOT INCLUDED
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 33 ยูเอสดอลล่าห์ ตลอดทั้งทริป หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าฉีดวัคซีนไข้เหลือง

ค่าขึ้นบอลลูนที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินหากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขท่านสามารถโอนเงินเข้ำบัญชีของบริษัทฯ ดังรำยละเอียดดังนี้
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***1

เงื่อนไขอื่นๆ

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใช้เวลายื่น 15 วันทำการ)
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้าต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง หนังสือเดินทางห้ามชำรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (สัดส่วนใบหน้าโดยละเอียดเฉพาะใบหน้าสูง 3 ซม. วัดจากหน้าผากถึงคาง***) (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
– กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้เดินทาง ขอจากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สำเนาจากสมุดบัญชี และ อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่ยื่นวีซ่าสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน และสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจำ
– กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทำงาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
– กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
– กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
– กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม และต้องมีอายุ 1 เดือน นับย้อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต้องสะกดชื่อ-สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
6. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง
(กรุณาขอ 2 ฉบับ เพื่อสำหรับยื่นวีซ่า 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับ รบกวนเตรียมมาวันเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน)
– หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
– หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
– หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
– กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
7. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
*** ทางสถานทูตไม่ให้ดึงเล่มพาสปอร์ตในทุกกรณี หากลูกค้าจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตเดินทางในช่วงที่ยื่นวีซ่ากรุ๊ป ลูกค้าจะต้องไปแสดงตัวยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นและต้องแนบตั๋วที่จะเดินทางก่อนหน้า
เพื่อแจ้งให้สถานทูตรับทราบ ***
Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 2 votes
Brand Name
Go togethertravel
Product Name
KENYA-TANZANIA-ZANZIBAR… GREAT MIGRATION WITH “KANJANA HONGTHONG”
Price
THB 269900
Product Availability
Available in Stock
วันเดินทาง
30 สิงหาคม – 09 กันยายน 2562
สายการบิน
GREAT MIGRATION