วันเดินทาง
17 – 24 ตุลาคม 2561 07 – 14 พฤศจิกายน 2561 05 – 12 ธันวาคม 2561
สายการบิน


อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน

“สัมผัสบรรยากาศฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแสนสวย”

 • ขึ้นกระเช้า Alpe di Siusi ที่อุทยานแห่งชาติ Dolomite เฉพาะเดือนตุลาคมเท่านั้น
 • ทะเลสาบบรายเอียซ ประตูสู่ดินแดนใต้ภิภพ
 • ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ทะเลสามิซูลิน่า
 • ชมทะเลสาบกาดาร์ เมืองเซอร์มิโอเน่ เมืองสวยระดับ UNESCO
 • สัมผัส ศิลปะและวัฒนธรรม เมืองมรดกโลกที่ Verona
 • ล่องเรือกอนโดล่า ชมมนต์เสน่ห์แห่ง Venice
 • เมืองสวยระดับโลก ฟลอเรนซ์, มิลาน, โรม,

 

1

Day 1: Departure

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
 • 17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q
 • 20.45 น. “เหิรฟ้าสู่อาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY401
2

Day 2

อาบูดาบี-มิลาน-โบสถ์ดูโอโม่-ทะเลสาบการ์ดา-เซอร์มิโอเน่
 • 00.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 02.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงมิลาน” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY081
 • 07.30 น. เดินทางถึงสนามบินมัลเปนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น นำทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
  นำท่านเข้าชม โบสถ์ดูโอโม่ (Duomo Di Milano) แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ
 • นำท่าน ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 (Galleria Vittorio Emanuele II) เป็นอาคารที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่า เป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้า แบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟ ที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • บ่าย จากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอร์มิโอเน่ (1431 กม.) จากนั้นนำท่านถ่ายภาพปราสาทเก่าแก่ Rocca Scaligera castle อายุกว่า 700 ปี ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 13 ปัจจุบัน เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศของชนชั้นสูงจากเวโรน่า มิลาน และ จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบการ์ดา (Garda Lake) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิตาลี ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่กว่า 370 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเล่นกีฬาทางน้ำของชาวอิตาเลี่ยน เนื่องด้วยทัศนียภาพที่งดงาม ประกอบถึงคลื่นลมที่ดีจากเขตที่ห้องล้อมด้วยหุบเขา
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • BLU LAKE SIRMIONE HOTEL หรือเทียบเท่า
3

Day 3

เซอร์มิโอเน่-เวโรน่า-บ้านจูเลียต-โบลซาโน่
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางไปเมืองเวโรน่า (43 กม.) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ อิตาลี เป็นเมืองที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับสองในแคว้น เวเนโต รองจากเมืองเวนิส เมืองเวโรน่าได้รับสมญานามว่า “LITTLE ROMAN” เพราะยังคงสภาพสิ่งก่อสร้างจากสมัย โรมันไว้อย่างสมบูรณ์ เป็นเมืองที่มากไปด้วยกลิ่นอายแห่ง ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเมืองขนาดกระทัดรัด อบอุ่น ล้อมรอบด้วยสายน้ำ นอกจากนี้เมืองเวโรน่ายังได้รับการรับรองเป็นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย นำท่านชมเมืองเวโรน่า นำท่านถ่ายภาพด้านนอก VERONA ARENA โรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน ลักษณะเหมือนโคลอสเซี่ยมที่โรมแต่ขนาดเล็กกว่า นอกจากนี้ เวโรน่าเป็นเมืองแห่งความรัก ที่มีเรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ มองตากิว(โรมีโอ) และ คาปูเล็ต (จูเลียต) ยิ่งเมื่อ วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เอาเรื่องราวของโรมิโอกับจูเลียต มาเขียนเป็นบทละครเวที ชื่อเสียงของ โรมีโอ จูเลียต และ เวโรนา นำท่านแวะถ่ายภาพ บ้านของจูเลียต (Casa di Giulietta) คือบ้านเลขที่ 27 ถนน Via Cappello Casa di Giulietta ซึ่งแท้จริงแล้วบ้านหลังนี้ เคยเป็นของตระกูล Cappello เป็นความบังเอิญที่ชื่อตระกูลคล้ายคลึงกับตระกูล Capulet ของจูเลียต แต่ด้วยความที่กระแสของละครดัง คนก็เลยอินจัด เมืองนี้ก็เลยถูกพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามบ้านหลังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่13 และได้ทำการปรับปรุงใหม่ในศตวรรษที่ 20 โดยเพิ่มระเบียงซึ่งเป็นที่ที่โรมิโอสารภาพรักกับจูเลียตในบทประพันธ์ จากนั้นนำท่านได้ถ่ายภาพและเดินเล่นบริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง (PIAZZA DELL ERBE) เป็น Market Square ที่สวยงาม เป็นที่ชุมนุมของชาวบ้านมาตั้งแต่ยุคโรมัน ตึกที่รายล้อมสี Pastel หวานๆ มีร้านรวงเล็กๆ ลักษณะเหมือนตลาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโบลซาโน่ (184 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดทิโรลใต้ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับโหวตเมื่อปี ค.ศ.2014 ว่าเป็นเมืองที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของประเทศ
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
 • บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ โบสถ์โบลซาโนดูโอโม (Bolzano Duomo) โบสถ์สำคัญประจำเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจัตุรัสมากนัก สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองน่ารักแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นแวะถ่ายภาพจัตุรัส Piazza delle Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลัดเลาะชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมือง (Piazza Walther) นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีตลาดกลางเมืองที่ขายทั้งอาหารสด ผัก และผลไม้ รวมถึงของชำร่วยต่างๆอีกด้วย
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • FOUR POINT BY SHERATON หรือเทียบเท่า
4

Day 4

โบลซาโน่-ออร์ติเซ่-บรายเอียซ-มิซูลินา-กอร์ตินา ดิ อัมปาซโซ
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองออร์ติเซ่ (69 กม.)เมืองหน้าด่านก่อนเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานโดโลไมท์ ล้อมรอบด้วยหุบเขามากมาย ทำให้บรรยากาศของเมืองตากอากาศแห่งนี้อุดมไปด้วยความร่มรื่น และดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ได้เวลานำท่าน นั่งกระเช้า Alpe di Siusi ขึ้นสู่ที่ราบสูง Seiser Alm ซึ่งถูกขนาดนามว่าเป็นที่ราบสูงบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหุบเขารอบด้านที่โอบล้อมภายในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวของประเทศอิตาลีที่ได้รับรองเป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับลงสู่เมืองออร์ติเซ่ (***การให้บริการของกระเช้าขึ้นกับสภาพความพร้อมของสภาพอากาศและกระเช้าเปิดให้บริการถึง 05 พ.ย.2561 ***)
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
 • บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies)ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNESBRAIES เขตป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเทือกเขาโดโลไมท์เพื่อชมความงดงามของทะเลสาบบรายเอียซ Braies ว่ากันว่า ที่นี่เป็นประตูสู่ดินแดนใต้ภิภพตามตำนานภาษาละตินว่า ทุกๆร้อยปีในคืนพระจันทร์เต็มดวงเจ้าหญิงในตำนานจะออกมาจากเนินเขา SASS DIA PORTA ภาษาลาตินหมายถึง “ประตูบนภูเขา” ทรงพายเรือรอบๆทะเลสาบ พร้อมส่งเสียงแตรที่ดังกึกก้องไปทั่ว เทือกเขาโดโลไมท์บ้างก็ว่า ครั้งหนึ่งเคยมีถ้ำตรงเนินเขาก่อนจะมีหินถล่มปิดปากถ้ำ เหมือนจะฝังเจ้าหญิงไว้ขัดขวางไม่ให้คืนความรุ่งโรจน์แก่อาณาจักรของพระองค์ตลอดกาล ทะเลสาบ Braies ตั้งอยู่ริมขอบทางทิศเหนือของอุทยานมีทางเดินอย่างดีเป็นวงกลมรอบทะเลสาบ อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรินา Misurina Lake (35 กม.) อีกหนึ่งทะเลสาบชื่อดังในอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งมีความโด่งดังเรื่องภาพวิวภูเขาสะท้อนน้ำในวันฟ้าใส ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายไม่พลาดที่จะแวะมาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์ตีนา ดิ อัมเปซโซ Cortina d I Ampezzo (15 กม.)
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร
 • HOTEL ANCORA หรือเทียบเท่า
5

Day 5

กอร์ตินา ดิ อัมปาซโซ-เวนิส-ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเมสเตร (160 กม.) (Venice Mestre)ฝั่งแผ่นดินใหญ่ เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุดนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นำท่านล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิสสู่ เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็น “ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก” มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะและมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวสนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุเสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ชมจตุรัสเซนต์มาร์ค (ST MARK’s SQURE)ชุมชนที่ใหญ่สุดของเวนิซ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเวนิส และเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพมาก ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจ Bridge Of Sighs ที่เชื่อมต่อระหว่าง Doge Palace”ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสใน อดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองของแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
  อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยตนเอง
 • บ่าย นำท่านล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส สู่แกรนด์คาแนล คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่สะพานเรียลอัลโต้ (ใช้เวลา 30 นาที) ชมสะพานริอัลโต (RIALTO BRIDGE) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 สะพานนี้มีประวัติที่น่าสนใจเพราะเป็นสะพานที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลเพียงแห่งเดียวมายาวนานเป็นพันปี เดิมเป็นสะพานไม้ ปัจจุบันปรับปรุงซ่อมแซมใหม่เป็นสะพานหินแข็งแรง จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1854 จึงมีการสร้างสะพานแห่งใหม่ข้ามแกรนด์คะแนลเพิ่มขึ้น สะพานริอัลโตนับว่าเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเวนิส ชมจัตุรัสเซนต์มาร์โค (Piazza San Marco) ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์ค(St. Mark’s Basilica)เป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนคร เวนิส, ชมโบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส หรือนั่งจิบกาแฟ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่เมสเตร
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • HOLIDAY INN VENICE MESTRE MARGHERA หรือเทียบเท่า
6

Day 6

เมสเตร- ฟลอเรนซ์- จัตุรัสซินยอเรตตา-มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร-สะพานเวคคิโอ–ออร์วีเอโต้
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ (262 กม.) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือนฟลอเรนซ์ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลีเมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลีเป็นเมืองที่ยังคงความสวยงามและมีการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยศิลปะโดยเฉพาะศิลปะยุคเรเนสซองส์เป็นยุค ที่ศิลปะเฟื่องฟูที่สุด เมืองนี้ยังเป็นเมืองเกิดของเหล่าศิลปินอัจฉริยะของโลกมากมายไม่ว่า จะเป็น ลีโอนาโดดาวนิ ชี่,ไมเคิล แองเจิลโล,กาลิเลโอ ,ดังเต้,และศิลปินชื่อดังอีกมากมายจึงถือว่า เป็นเมืองที่มีความสำคัญ และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นเมืองที่ว่า กันว่า มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิตาลีและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก(Unesco)อีกด้วย
 • เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร
 • บ่าย นำท่านแวะถ่ายภาพ จตุรัสซินยอเรตตา (Piazza Della Signoria) จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบัน เป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมายอาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน จากนั้นแวะถ่ายภาพที่ มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิ ออเร (Santa Maria Dell Fiore) มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ (Vecchio Bridge) หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองออร์วีเอโต้ Orvieto (167 กม.) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ในแคว้นอุมเบรีย (UMBRIA) ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
7

Day 7

ออร์วีเอโต้-กรุงโรม–มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซียม-บันไดสเปน
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นแวะถ่ายภาพที่ วิหารออร์วีเอโต้ (Duomo Di Orvieto) สัญลักษณ์แห่งเมืองออร์วีเอโต้ ซึ่งนับว่าเป็นวิหารที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆในประเทศอิตาลี เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1290 รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบกอธิค และโรมาเนสก์ จากนั้นนำท่านเดินรอบๆบริเวณจัตุรัสของวิหารออร์วีเอโต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโรม (120 กม.) เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกต่างเดินทางไปกรุงโรม เพื่อชื่นชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาทั้ง 7 ริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ตอนกลางของประเทศ โรมเคยเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตกและในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อิสระให้ท่านได้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยตนเอง
 • บ่าย นำท่านเข้าชม สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคประวัติศาสตร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาวโรมันโบราณ เด่นในแง่สถาปัตยกรรม สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามี ลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือ เป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน เชิญชมความยิ่งใหญ่ในอดีตของจักรวรรดิโรมันโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,500 ปีมาแล้ว แวะถ่ายภาพ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) เป็นน้ำพุที่ตั้งอยู่ที่เทรวี ริโอเนในกรุงโรมในประเทศอิตาลี เป็นน้ำพุที่มีความสูง 25.9 เมตร (85 ฟุต) และกว้าง 19.8 เมตร (65 ฟุต)และน้ำพุแบบบารอคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม เชิญชมความงดงามของ “น้ำพุเทรวี่” ที่นักท่องเที่ยวสามารถโยนเหรียญ เพื่อขอให้ได้เดินทางกลับมาที่กรุงโรมอีก มีตำนานเล่าว่า หากหันหลังแล้วโยนเหรียญลงน้ำพุเทรวี แล้วอธิษฐานให้ได้กลับมากรุงโรมอีกครั้ง ก็จะสมหวัง แวะถ่ายภาพ ย่านบันไดสเปน (Spanish Step) ถูกเรียกชื่อตามสถานทูตสเปน ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณนั้น ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชื่อ Francesco de Sanctis เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1723 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1725 ถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม และยังเป็นแหล่งพบปะของหนุ่มสาว ผู้คนชอบที่จะมานั่งเรียงรายบนบันไดแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของชำร่วยชื่อดังของกรุงโรมอันมีชื่อเสียง ย่านบันไดสเปน
 • 17.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • 22.00 น. “เหิรฟ้าสู่อาบูดาบี” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY084
8

Day 8

กรุงเทพฯ
 • 05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • 08.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY408
 • 18.25 น.
  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
  *.*.*.*. Go Together *.*.*.*.
วันเดินทาง
17 – 24 ตุลาคม 2561 07 – 14 พฤศจิกายน 2561 05 – 12 ธันวาคม 2561
สายการบิน

อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน

DEPARTURE/RETURN LOCATIONสนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIMEโปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-มิลาน//-โรม-อาบูดาบี-กรุงเทพฯ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น ประเทศอิตาลี สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ ฯ วันละ 5 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็น 35 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็น 16 ยูโร (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงินงวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่อนำไปอ้างอิงกับทางสถานทูต)1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สำหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย เพื่อนำไปอ้างอิงกับทางสถานทูต)2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)3.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนอย่างละ 1 ใบ 4.สำเนาใบสูติบัตรกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ)5.สำเนาทะเบียนสมรส 6.สำเนาใบหย่าหรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี) 8.หลักฐานการเงิน โดยต้องขอจากทางธนาคารเท่านั้น พร้อมถ่ายสำเนาจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกของเล่มที่ต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) 9.หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)กรณีเป็นพนักงาน • จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัท ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด พร้อมประทับตราของบริษัทกรณีเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ • จดหมายรับรองจากหน่วยงานและสำเนาบัตรราชการ พร้อมประทับตราองค์กรเกษียณอายุราชการ สำเนาบัตรข้าราชการเกษียณอายุ 1 ชุดกรณีเป็นเจ้าของกิจการ • สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน) กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)• จดหมายรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา พร้อมประทับตราสถาบันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดาและมารดา จะต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กับบุตร ท่านที่บุตรเดินทางไปด้วย ต้องไปทำที่สำนักงานเขตที่ทำเบียนบ้านอยู่ (พร้อมแนบบัตรประชาชน ของบิดาและมารดา) และต้องไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่รับยื่นวีซ่ากรณีเป็นแม่บ้าน • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า /ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) ใช้หลักฐานการเงินของตัวเองหรือของสามีก็ได้ ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับสามี จะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี เป็นภาษาอังกฤษ (พร้อมกับเขียนชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ของสามี และบุตร ที่มีด้วยกัน)

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น) ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้ หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว  หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
วันเดินทาง
17 – 24 ตุลาคม 2561 07 – 14 พฤศจิกายน 2561 05 – 12 ธันวาคม 2561
สายการบิน