ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ : AMERICA

                                                 ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอเมริกา

ชื่อทางการ : ประเทศสหรัฐอเมริกา

พื้นท ี่ : 9,370,000 กิโลเมตร

จำนวนประชากร : 305 ล้านคน

เมืองหลวง : กรุงวอชิงตัน ดีซี (ประชากร 607,000 คน)

เชื้อชาต ิ : คนผิวขาว(74%), แอฟริกัน-อเมริกัน (12%), ชนชาติสเปน(9%), เอเซีย (3%), อินเดีย (0.8%)

ภาษา : ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ใช้กันประปราย เช่น ภาษาสเปน

สกุลเงิน : ยูเอสดอลล่าห์

ศาสนา : โปรแตสแตนค์ (56%), โรมัน คาธอลิึค(28%), ยิว(2%), มุสลิม (1%)

การปกครอง : สหพันธ์สาธารณรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย 50 รัฐ

ประธานาธิบดี : นายบารัค โอบามา

วีซ่าสำหรับการท่องเที่ยว

        คนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตาม จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอเมริกา ซึ่งวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวจะเรียกวีซ่าประเภทนี้ว่า วีซ่าชั่วคราว หรือ วีซ่าเยี่ยมเยียน

 ค่าครองชีพ

ฟาสฟู้ดทั่วไป : 3-5 ดอลล่าห์

ร้านอาหารระดับกลาง : 10-20 ดอลล่าห์

ร้านอาหารระดับหรู : 20 ดอลล่าห์

ที่พักทั่วไป : 12-25 ดอลล่าห์

ที่พักแบบมาตรฐาน : 25-60 ดอลล่าห์

ที่พักแบบหร ู : 60-200 ดอลล่าห์

        การพักที่ยูธโฮสเทล หรือตั้งแคมป์ รวมกับการเดินทาง และทานอาหารที่ทำเอง ทั้งหมดนี้คุณสามารถจ่ายเพียง 50 ดอลล่าห์ หรือหากทานร้านอาหารธรรมดาทั่วไป และพักที่โรงแรมแบบทั่วไป ค่าใช้จ่ายก็ควรไม่เกิน 100 ดอลล่าห์ แต่หากรวมค่าเช่ารถด้วย แต่ละวันคุณอาจต้องตั้งงบไว้ถึง 150 ดอลล่าห์

เช็ดเดินทาง และสกุลเงิน

        หากคุณต้องการที่จะใช้เช็คเดินทาง ขอแนะนำให้ซื้อมาเป็นยูเอสดอลล่าห์ เพื่อป้องกันปัญหาการเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน ร้านอาหาร, โรงแรม ส่วนใหญ่จะรับเป็นเงินสด แต่การใช้เครดิตการ์ดก็เป็นที่นิยมโดยทั่วไป

การทิป

        เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับการวางทิปในร้านอาหาร และโรงแรม ซึ่งคำนวณได้โดยง่าย โดยคิดจาก 15% ของบิลในร้านอาหาร แต่การทิปนั้นก็ยังแต่แตกไปตามแต่ละรัฐ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้คุณศึกษาก่อนเดินทาง