Geghard Monastery วิหารที่สร้างด้วยมือทั้งวิหารกว่า 40 ปี

วิหารเก๊กฮาร์ด

อาร์เมเนีย ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์ แห่งเทือกเขาอารารัต เป็นเทือกเขาซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างยุโรปและเอเชีย นับเป็นอีกจุดหมายถ้าใครชอบแนวธรรมชาติ และโบราณสถาน เราขอแนะนำให้ไปประเทศอาร์เมเนียให้ได้สักครั้ง

วิหารเก๊กฮาร์ด

วิหารเก๊กฮาร์ด วิหารที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาและธรรมชาติที่สวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในปี ค.ศ.2000 สร้างขึ้นโดยการตัดหินเข้าไปในภูเขาเพื่อทำเป็นห้องโถงและห้องต่างๆด้วยความศรัทธาในศาสนาคริสต์ ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นการสร้างและแกะสลักด้วยมือทั้งวิหารและใช้เวลาในการสร้างถึง 40 ปี ตัวอาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 เป็นวิหารที่งดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาร์เมเนีย

วิหารเก๊กฮาร์ด

วิหารเก๊กฮาร์ด

Reated post:

reated-img
“สกุลเงิน” ของประเทศต่างๆ
reated-img
8 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวประเทศตุรกี แดนสวรรค์ต้องมนต์
reated-img
อียิปต์ ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ ที่มีกลิ่นอายประวัติศาสตร์ลึกลับ สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

About Author

client-photo-1
gtt-admin