วันเดินทาง
12-22 สิงหาคม 2563
สายการบิน


ไม่พลาดทุกข่าวสาร ไม่พลาดทุกกิจกรรม เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กด Add Friend ทางเราได้เลย

เพิ่มเพื่อน
 • สะดวกสบายกับสายการบินไทย
 • เที่ยว2 ประเทศ สบายๆ แบบไม่เร่งรีบ ทั้งกรีนแลนด์และไอซ์แลนด์
 • เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ที่ Blue Lagoon ประเทศไอซ์แลนด์ และเที่ยว Golden Circle
 • เรือและโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน
 • บนเรือที่พักมีบริการอาหารหลากหลาย ทั้งเอเชียและ ยุโรป
 • สัมผัสธรรมชาติที่ยังคงสภาพความงาม ไร้สิ่งรบกวน เป็นแดนสวรรค์ของนักถ่ายภาพ
 • เที่ยวเมืองซิซิมิยุท (Sisimiut) ชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด
 • ลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) ชมเมืองซิซิมิยุท
 • เดินเที่ยวชม Nasaasaaq Mountain
 • ชม เมืองเกเกอทาร์ซวก (Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม
 • ชม ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ชมเมืองอิลลูลิทแซท (llulissat) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ำแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
 • รวมค่า Gratuities fee พนักงานบนเรือเรียบร้อยแล้ว
 • รวมทิปพนักงานขับรถแล้ว
 • พักโรงแรม 4+5 ดาว
 • ปิดท้ายทริปด้วยการเที่ยวชมเมืองโคเปนเฮเก้น  และช้อปปิ้ง ณ สตร้อยท์ (THE STROGET) ถนนสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย

เรือ Ocean Atlantic หนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditions ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และ Antarctica บนเรือมีพนักงานมืออาชีพและไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเรือZodiacs เรือยางลำเล็กที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบินรวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่านพักบนเรือ Ocean Atlantic ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างกลมแบบ Porthole Cabinและ ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างเหลี่ยมแบบ Window Cabin

 

1

Day 1: กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทางเข้าที่ 4 พบกับเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ ที่เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) ประตู โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
2

Day 2 : กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น-เรคยาวิค

 • 01.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองโคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ TG950
 • 07.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองโคเปนเฮเก้น เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 14.05 น. ออกเดินทางสู่เรคยาวิค โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI205
 • 15.15 น. เดินทางถึงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้น อาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

REYKJAVIK

 • นำท่านออกเดินทางสู่ วงกลมทองคำ (GOLDEN CIRCLE) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว

 

 • และแวะชม อุทยานแห่งชาติธิงเวลีร์(THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา หุบผาถ้ำ ลำธาร น้ำตกและทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกันอยู่ตลอดเวลา

 

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย ถือว่าเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้

 • จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

 • 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 • 20.30 น. นำท่านสู่ที่พักโรงแรม FOSS HOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า
3

Day 3 : เรคยาวิค-เมืองแคงเกอร์ลุสซวก-เรือ ALBATROS EXPEDITONS

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (HALLGRÍMSKIRKJA) เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึง กรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้ สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

HALLGRÍMSKIRKJA

 • จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้ จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคยาวิก

PERLAN

 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ HOFDI HOUSE บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศ มหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์และศาลาเทศบาลเมือง

HOFDI HOUSE

 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
 • 12.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง (มีบริการผ้าเช็ดตัวรวมอยู่ในค่าทัวร์ และมีชุดว่ายน้ำให้เช่า สำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง)

BLUE LAGOON REYKJAVIK

 • 14.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 18.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Air Greenland เที่ยวบินที่ GL731 สู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)
 • 18.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก(Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลาง การบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์  (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่

 • ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองแคงเกอร์ลุสซวก เพื่อเตรียมตัวเช็คอินขึ้นเรือ ALBATROS EXPEDITIONS

Albatros Expeditions

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS

เรือ Ocean Atlantic หนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditions ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และ Antarctica บนเรือมีพนักงานมืออาชีพและไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเรือZodiacs เรือยางลำเล็กที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบินรวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่านพักบนเรือ Ocean Atlantic ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างกลมแบบ Porthole Cabinและ ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างเหลี่ยมแบบ Window Cabin

4

Day 4 : เมืองซิซิเมียท

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เดินทางถึง เมืองซิซิเมียท(Sisimiut) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปีที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวเอสกิโม (Inuit) ซึ่งยังหลงเหลือหลักฐานและร่องรอยความเป็นอยู่ให้เห็น และชมความ ยิ่งใหญ่ของก้อนน้ำแข็ง ณ จุด ชมวิวบนเนินเขา สามารถเก็บภาพความประทับใจไดอ้อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเนื่องจากเป็นเมืองที่ไม่มีก้อนน้ำแข็งในเส้นทางเดินเรือในช่วงหน้า ร้อน ทำให้สามารถทำการล่องเรือ หรือขนส่งสินค้าทางเรือได้นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีสีสันของบ้านเรือนโดด เด่นที่สุด เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งเมืองใหญ่ของกรีนแลนด์ นำท่าน ชมเมืองซิซิมิยุท

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • นำคณะ Hiking ถึง Nasaasaaq Mountain จากนั้นนำท่านกลับขึ้นเรือ หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย ดังนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS

เรือ Ocean Atlantic หนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditions ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และ Antarctica บนเรือมีพนักงานมืออาชีพและไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเรือZodiacs เรือยางลำเล็กที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัย มีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบินรวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่านพักบนเรือ Ocean Atlantic ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างกลมแบบ Porthole Cabinและ ประเภทห้องคู่ -ช่องหน้าต่างเหลี่ยมแบบ Window Cabin

5

Day 5 : เมืองคีเคอร์ทาซวค-อิควิป เซอร์เมีย

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • นำท่านเที่ยวชม เมืองคีเคอร์ทาซวค(Qeqertarsuaq) เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะทางตอนเหนือของกรีนแลนด์ เป็นอีกเมืองที่มีทัศนียภาพอันสวยงาม

 • นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อขึ้นฝั่งและเที่ยวชมความน่ารักของเมืองอีกแห่งที่เรียกได้ว่าดำรงชีวิตอยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแห่งกรีนแลนด์ทุ่งน้ำแข็ง และ วิถีชีวิตของชาวกรีนแลนด์ ให้ท่านได้เดินชมอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง และให้ท่านได้ชมการเต้นระบำโดยชาวพื้นเมือง หลังจากนั้นนำท่านเดินไปตามทางริมทะเลเพื่อชมไอซ์เบิร์ก

 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • นำท่านเดินทางสู่ อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) เป็นเมืองปากอ่าวธาร
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรืออย่างใกล้ชิดเพื่อชม ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “Eqi” กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปี ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียวที่มนุษย์สามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาลไหลลงทะเลทาง Ilulissat Icefjord (อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์   เป็นปากทางสู่ทะเลของธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งใน ธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้นมันก็ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกด้วยธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้เกิดน้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมดและมากกว่าธารน้ำแข็ง อื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงการแตกตัวของน้ำแข็งเปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็งมหึมาที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ เดินไปฟังเสียงน้ำแข็งไหลบดกัน นั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าว Disko bay โดยปกติจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ ในช่วงฤดูหนาวจะมี 3 สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในอ่าวนี้ Narwhals Whale / Beluga Whale / Bow-Head Whale อาศัยอยู่ แต่ในปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็น Blue Whale / Keller Whale และในช่วงฤดูร้อนจะมี Minke whale / Fin whale and Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยว

 • หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย ดังนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS
6

Day 6 : อิลลูลิแซท

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เดินทางถึง เมืองอิลลูลิแซท (llulissat) เมืองท่องเที่ยวสำคัญของเกาะกรีนแลนด์ตัวเมืองถูกโอบล้อมด้วยธารน้ำแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก สามารถมองเห็นก้อนน้ำแข็ง (Iceberg) ได้แทบทุกจุดในเมือง นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อไปชมฮัมแบคเวลส์
 • เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • บ่าย นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อเที่ยวชมเมืองเป็นเสน่ห์อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในเมืองอิลลูลิแซท เมืองนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ประชากรราว 4,500 คน ในฤดูร้อนท่านสามารถชมปรากฏพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในระหว่าง 1 มิถุนายน  – 31 สิงหาคม เมืองนี้มีการค้นพบในปี 1741 ชื่อเรียกเดิมว่า ยาคอบฮาฟ์น เรื่องราวในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นเมืองขึ้นของเดนมาร์ก รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวกรีนแลนด์ดิก ล้วนทำให้เมืองมีเสน่ห์มากขึ้นชวนให้หลงใหล ท่าจอดเรือของชาวประมงกว่า 100 ลำ และอุตสาหกรรมการประมงอันทันสมัย ทั้งเป็นแหล่งอาหารและการส่งออก แล้วเดินต่อไปชมโบสถ์ Zion ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรีนแลนด์ยุคนั้น
 • หมายเหตุ : การท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย ดังนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS
7

Day 7 : อิททิลิค-ล่องเรือเพื่อเดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เรือล่องสู่ เมืองอิททิลิค (Itilleq) เมืองทางตอนกลางชายฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์เป็นเมืองที่อยู่เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตร บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือนแต่แฝงไปด้วยธรรมชาติและความสวยงามของทุ่งหญ้าสลับธารน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็ง และบ้านเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ

 • เที่ยงเ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • บ่าย เรือล่องสู่ หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit) นำท่านลงเรือโซดิแอก (Zodiac Boat) เพื่อไปชมวิถีชีวิตชาวบ้าน และมีของที่ระลึกจัดจำหน่ายดดยชาวบ้าน

 • ค่ำ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
 • พักที่ เรือ ALBATROS EXPEDITIONS
8

Day 8 : แคงเกอร์ลุสซวก-เรคยาวิค

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
 • เรือ ALBATROS EXPEDITONS เดินทางกลับมาถึงท่าเรือเมืองแคงเกอร์ลุสซวก
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อสู่ Reindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4×4 WD จะพาท่านตะลุยบนถนน Off Road สภาพต่างๆในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดรา มาช่วยกันเสาะหาสัตว์ประจำถิ่น อาทิ กวาง (Reindeer)  นับหมื่นตัว  วัวมัสก์อ็อกซ์  (Musk Ox)  สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox)  กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ
 • หลังจากนั้น พาท่านเดินเท้าเทรลสั้นๆ ขนานกับขอบธารน้ำแข็งมรดกโลก เสมือนกับกำแพงน้ำแข็งขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่ฝั่งตรงข้ามตัดกับเส้นขอบฟ้า ให้ท่านใช้เวลาเก็บภาพความทรงจำ ความงามในหลากมิติเบื้องหลังกลาเซียร์  เสียงคำรามจากน้ำแข็งที่เคลื่อนไหว อาจทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจอีกครั้งเมื่อน้ำแข็งก้อนมหึมาพังครืนต่อหน้าต่อตา นับเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่มนุษย์ต่างยอมศิโรราบ
 • 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก
 • 19.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI xxx สู่เมืองเรคยาวิค
 • 23.40 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเรคยาวิค
 • พักที่ นำท่านสู่ที่พักโรงแรม RASISSON KEFLAVIK HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า
 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
9

Day 9 : เรคยาวิค-โคเปนเฮเก้น

 • 05.00 น. รับประทานอาหารเช้า แบบ SetBox
 • 05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI206
 • เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น  (COPENHAGEN) เมืองหลวง และเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะซีแลนด์ และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีการทำประมง และเป็นเมืองท่าของการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สวยงาม และน่าสนใจด้วยมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตหลากหลายหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วอิสระอาหารกลางวัน(Allowance 20 EUR.)

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่าสตร้อยท์ (THE STROGET) ตามภาษาแดนิชซึ่งเชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่น และถ่ายภาพบรรยากาศของเมืองตามอัธยาศัย

 • ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL SKT PETRI หรือเทียบเท่า
10
โคเปนเฮเก้น
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Set Box
 • 11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน อาหารกลางวันในสนามบิน (Allowance 20 EUR.)
 • 14.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG951
11
กรุงเทพฯ
 • 06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
12-22 สิงหาคม 2563
สายการบิน

Exotic Greenland & Iceland 11Days 8 Nights With Kanjana Hongthong (TG)

DEPARTURE/RETURN LOCATION สนามบินสุวรรณภูมิ  (ฺBKK)
DEPARTURE TIME โปรดเดินทางมาถึงอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
INCLUDED
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โคเปนเฮเก้น-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

ค่าตั๋วเครื่องบิน โคเปนเฮเก้น-เรคยาวิค-โคเปนเฮเก้น โดยสายการบิน Iceland Air

ค่าตั๋วเครื่องบิน เรคยาวิค-แคงเกอร์ลุยซวก-เรคยาวิค โดยสายการบิน  Air Greenland

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)

ห้องพักบนเรือ  Albatros 4 คืน  (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ และค่าน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนำเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าทิปพนักงานบนเรือ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าประกันการเดินทางของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. แบบ OASIS TRIPPER PLAN คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว (ประกันไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุตั้งแต่75ปีขึ้นไป)
NOT INCLUDED
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถฯ ต่อท่าน ต่อวัน คิดเป็น 20 ยูโร
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย คิดเป็น 33 ยูโร หรือขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน สำหรับโหลด) และ (7 กก./1ใบ/ท่าน ถือขึ้นเครื่อง)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ
การชำระเงิน งวดที่ 1 : หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาท/ท่าน (เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
งวดที่ 2 : กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน  คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน  หักค่ามัดจำ 30,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน  หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานำไปต่ออายุก่อนนำส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่า (บริษัทจะส่งให้ท่าน ณ วันที่ทำการจองทัวร์)
**วีซ่าอินเดีย จำเป็นที่จะต้องโชว์ตัว เพื่อทำการสแกนนิ้ว ณ สถานทูต**

เงื่อนไขอื่นๆ

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่ผู้เดินทางแทน

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง

 ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตามตั๋วเครื่องบิน

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)

 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้

 หากในกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสั้น

 เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้นโรงแรมและห้อง

 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด

 วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )

 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาดการชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชำรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการเดินทางการเดินทางเป็นครอบครัว

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ม่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมดหลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

วันเดินทาง
12-22 สิงหาคม 2563
สายการบิน