บอลข่าน (ดินแดนอันสวยงามแห่งยุโรปตะวันออกตอนใต้)

บอลข่าน (ดินแดนอันสวยงามแห่งยุโรปตะวันออกตอนใต้)

คาบสมุทรบอลข่าน (Balkans) เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานดินแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป โดยเป็นชื่อของเทือกเขาบอลข่าน ซึ่งพาดผ่านใจกลางประเทศบัลแกเรียไปทางตะวันออกของสาธารณรัฐเซอร์เบีย แน่นอนว่าจะต้องมีเมืองน่าเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยแต่ละแห่งล้วนแต่เป็นดินแดนอันสวยงามแห่งยุโรปตะวันออกตอนใต้นั่นเอง

 

เมืองทีราน่า (Tirana) เมืองหลวงแสนสวยริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแอลเบเนีย ทีราน่าเต็มไปด้วยสีสันด้วยเป็นหัวใจดวงน้อยของดินแดนบนคาบสมุทร ที่ที่ความฝันและความหวังจะถูกเติมเต็มด้วยหลากหลายสีสันของตึกรามอันแสนจะเร้าใจในเมือง

เมืองคูจ้า (Kruja) อดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอัลบาเนียอันรุ่งเรือง โดดเด่นด้วยปราสาทแห่งคูจ้า (Kruja Castle) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของเมืองผ่านพิพิธภัณฑ์สแกนเดอร์เบค (Skanderbeg Museum) และบาซาร์ (Old Bazaar) หรือตลาดเก่า เพลิดเพลินกับวิวทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea) จากบนปราสาทได้ด้วย

เมืองโอห์ริด (Ohrid) เมืองแสนสวยแห่งมาซิโดเนีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอห์ริด (Ohrid Lake) ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ คือ แอลบาเนียและมาซิโดเนีย เป็นเมืองที่ชื่อว่ามีโบสถ์มากถึง 365 หลัง โดยสร้างเป็นสัญลักษณ์ของการทำพิธีวันละหนึ่งแห่ง เมื่อครบทุกแห่งก็จะเท่ากับระยะเวลาหนึ่งปีพอดี

เมืองพริซเร่น (Prizren) อดีตเมืองศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเซอร์เบีย อยู่ติดกับมาซิโดเนียและแอลบาเนีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนส่วนลาดชันของภูเขาซาร์ มีสถานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Sinan Pasha Mosque หรืออนุสาวรีย์ในยุคของกษัตริย์ออตโตมานที่ 16 และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Gazi Mehment Hamam

เมืองสโคเพีย (Skopje) ด้วยความที่เป็นทั้งเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของมาซิโดเนีย จึงเป็นเมืองศูนย์กลางทางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของเซอร์เบียและบัลแกเรียมาก่อน และสันนิษฐานว่าเคยมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ 4,000 ปี ก่อนคริสตกาล

เมืองรีล่า (Rila) ตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดของบัลแกเรีย และเทือกเขาบอลข่าน มียอดเขาชื่อ มาซูล่า (Masula) ที่มีสูงจากระดับน้ำทะเลราว 2,925 เมตร โดดเด่นด้วยอารามรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) ของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียง และมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983

เมืองโซเฟีย (Sofia) ตั้งอยู่ทางเหนือบริเวณตีนเขาวีโตชาทางด้านตะวันตกของบัลแกเรีย เป็นเมืองหลวง เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลกาเรีย และเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องจำนวนประชากร เป็นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการขนส่งสินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่าน

เมืองพลอฟดิฟ (Plovdiv) ตั้งงอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ความสนใจอยู่ที่เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ซึ่งส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ทำให้ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซอง กระทั่งปัจจุบัน

เมืองบูคาเรสต์ (Bucharest) เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ปารีสน้อยแห่งยุโรป” เป็นเมืองหลวง เมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ริมฝั่งแม่น้ำแดมโบวิตา

เมืองเวลีคอเทอร์โนโว (Veliko Tarnovo) ตั้งอยู่ทางเหนือ สามารถเดินทางโดยผ่านข้ามพรมแดนโรมาเนียไปยังบัลกาเรีย ที่ด่านอาร์บานาสซี อันเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ แหล่งชุมชนของชาวแอลบาเนียกับชาวกรีกที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ศตวรรษที่16

เมืองซินาญ่า (Sinaia) เป็นเมืองเก่าอันงดงามด้วยปราสาทเปเลส (Peles Castle) ในหุบเขาบูเซกิ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับในฤดูร้อนของกษัตริย์ เป็นปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก ตั้งอยู่กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน รวมถึงวิหารซินาญ่า (Sinaia Monastery) วิหารคู่เมืองสร้างด้วยศิลปะแบบไบเซนไทน์ ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม

เมืองบราน (Bran) เมืองที่มีชื่อเสียงมากเมืองหนึ่งของโรมาเนีย ด้วยเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ หรือแดร๊กคูล่า โดยว่ากันว่าอาศัยอยู่ในปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ปราสาทแดร๊กคูล่า(Dracula’s Castle) ภายในมีห้องมากมาย จัดแสดงวิถีความเป็นอยู่ และอาวุธโบราณ

เมืองซิบิว (Sibiu) ได้รับเกียรติให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป (European Capital of Culture 2007) เมื่อปีค.ศ.2007 ด้วยเป็นเมืองอันแสนสวยงามที่สุดในยุโรป อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของบูดาเรสต์ (Bucharest)

เมืองทิมิโชวอาร่า (Timisoara) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของโรมาเนีย ได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองดอกไม้ แวดล้อมด้วยสวนเขียวขจีและดอกไม้สวย เป็นเมืองที่มีบรรยากาศโรแมนติกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

เมืองเบลเกรด (Belgrade) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเซอร์เบีย จากหลักฐานเชื่อว่ามีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรก ตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ เมื่อ 5,700-4,800 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ก่อตั้งโดยชาวเคลต์กลุ่ม Scordisci ก่อนจะกลายมาเป็นที่ตั้งของเมืองโรมันในนาม Singidunum

เมืองโทโพลา (Topola) เป็นที่ตั้งของ Openacc Royal Mausoleum หรือ St.George Church ซึ่งสร้างโดย King Peter I แห่งยูโกสลาเวีย เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังพระศพของกษัตริย์ สมาชิกของราชวงศ์ และจารึกชื่อขุนนางผู้รับใช้ราชวงศ์ แต่ด้วยสงครามในแถบคาบสมุทรบอลข่าน และสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดิมได้

เมืองโมครา โกรา (Mokra Gora) หมู่บ้านทางเหนือของภูเขาซะลาติบอร์ที่มีความลาดเอียงของพื้นที่แต่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และมีความน่าสนใจภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟที่เรียกว่า ซาร์กาน แปด หนึ่งเดียวในโลกที่มีรถไฟวิ่งผ่านทิวทัศน์เหมือนกับเลขแปด

หมู่บ้านดระเวนกราด (Drvengard Village) ตั้งอยู่ใกล้กับโมคร่า โกร่า และวิเซกราด เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นในลักษณะที่บ่งบอกในด้านวัฒนธรรม โดยผู้กำกับภาพยนตร์ อีเมียร คูสทูริค่า เพื่อใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Life is a Maracle

เมืองซะลาติบอร์ (Zlatibor) ตั้งอยู่บนเนินเขาไดนาริค ทางตะวันตกของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ราว 300 ตารางกิโลเมตร รายล้อมด้วยรีสอร์ตและสถานที่สำหรับพักตากอากาศ ด้วยตัวเมืองตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 1,000 เมตร เลยมีอากาศเย็นสบายในหน้าร้อน และยังมีหิมะปกคลุมตามยอดเขาในฤดูหนาว

เมืองโนวิซาด (Novisad) ตั้งอยู่ทางเหนือของเซอร์เบีย เป็นที่ตั้งของป้อมปราการเปโตรวาราดิน (Petrovaradin Fortress) ป้อมที่มีขนาดใหญ่ สร้างราวต้นศตวรรษที่18 อยู่บริเวณริมฝั่งขวาของแม่น้ำดานูบ และต่อมาได้มีการสร้างเพิ่มเติมตัวอาคารภายในจนเสร็จ ใช้เวลานานถึง 80 ปี

 

Reated post:

reated-img
เที่ยวโพรวองซ์ ทุ่งลาเวนเดอร์ ฝรั่งเศส
reated-img
เที่ยวอิสราเอล สถานที่ห้ามพลาด
reated-img
อุซเบกิสถาน นครมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม EP.2 ยื่นวีซ่าอุซเบง่ายๆ ผ่านฉลุย พร้อมตะลุยไปเที่ยว

About Author

client-photo-1
gtt-admin