บทความ ประเทศมาซิโดเนีย

มาซิโดเนีย (Macedonia) ประเทศบ้านเกิดของจอมราชัน อเล็กซานเดอร์มหาราช

ประเทศมาซิโดเนีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน คาบสมุทรบอลข่าน เป็นชื่อทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ หมายถึงดินแดนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 550,000 ตร.กม. และมีประชากรรวมกันราว 53 ล้านคน ชื่อนี้มาจากชื่อของเทือกเขาบอลข่าน ที่พาดผ่านใจกลางประเทศบัลแกเรียไปยังด้านตะวันออกของสาธารณรัฐเซอร์เบีย
ในปัจจุบันประเทศที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน คือ แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย กรีซ มาซิโดเนีย เซอร์เบีย มอนเตเนโกร โคโซโว สโลวีเนียและตุรกี (เฉพาะฝั่งยุโรป)

ในอดีต ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย ( Kingdom of Macedonia) เป็นราชอาณาจักรในกรีซโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรกรีซ หลังจากการพิชิตดินแดนต่างๆ ของอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งอาณาจักรมาซิโดเนีย ก็กลายเป็นราชอาณาจักรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกที่มีดินแดนที่ครอบคลุมกรีซทั้งหมดไปจนถึงอินเดีย
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดินแดนคาบสมุทรบอลข่านได้ถูกปกครองโดยวีรบุรุษของชาวสลาฟ คือ โจซิพ บรอซ ตีโต้ (Josip Broz Tito) ในปี ค.ศ. 1980 ตีโต้สามารถยึดครองใจชนเผ่าต่างๆได้ทั้งหมด และรวมเป็นประเทศเดียว ชื่อว่า ยูโกสโลเวีย (Yugoslavie) และแบ่งยูโกสลาเวียออกเป็น 6 รัฐ ประกอบด้วย เซอร์เบีย สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีน่า มอนเตเนโกร และมาซิโดเนีย
หลังจากการล่มสลายของยูโกสลาเวีย และมาซิโดเนียประกาศเอกราชโดยใช้ชื่อประเทศว่า สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (Republic of Macedonia – ROM) ตามรัฐธรรมนูญ และต่อมาได้สมัคร เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติภายใต้ชื่อดังกล่าว แต่ได้รับการคัดค้านจากกรีซ โดยให้เหตุผลทางประวัติศาสตร์และดินแดนว่า การ ใช้ชื่อ Republic of Macedonia เป็นการส่อเจตนารมณ์ที่จะอ้างสิทธิครอบคลุมไปถึงดินแดนมาซิโดเนียส่วนที่อยู่ในกรีซ ในที่สุดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้มีข้อมติที่ 817 (1993) ให้ใช้ชื่อ Former Yugoslav Republic of Macedomia (FYROM) ในการอ้างถึงมาซิโดเนียในสหประชาชาติจนกว่าประเทศทั้งสองจะตกลงกันได้ สหประชาชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1993 ประกาศรับรองมาซิโดเนียเข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 181

เมืองสโคเพีย (Skopje) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศมาซิโดเนีย ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของประแทศ เป็นศูนย์กลางทางการเมือง ทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเซอร์เบียและบัลแกเรีย ในอดีตกาลสันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานที่
สโคเพียตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล

อนุสาวรีย์อเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great Statue) ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหลวงและประเทศนี้ เป็นรูปปั้นที่อเล็กซานเดอร์มหาราชกำลังนั่งอยู่บนหลังม้าคู่ใจในการออกศึกทำสงครามที่มีชื่อว่า บูซาเฟลัส อนุสาวรีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงที่ประเทศได้รับเอกราชมา 20 ปีและเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี ค.ศ.2011
อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนกลางน้ำพุ ซึ่งตรงกลางมีเสาทรงกลมที่มีฐานด้านบนสูงถึง 10 เมตร และรูปปั้นตั้งอยู่บนเสารูปทรงกลมที่สูง 4.5 เมตร ส่วนของเสาประกอบไปด้วยสามส่วนของการตกแต่งด้วยงาช้างที่ได้แกะสลักภาพอันสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์และสลับกับรูปแหวนที่ทำด้วยบรอนซ์ และนอกจากนั้นยังการตกแต่งรอบบริเวณน้ำพุด้วยเสาบรอนซ์ที่สูงถึง 3 เมตรด้วยรูปทหารแปดคน มีรูปสิงโตที่เป็นบรอนซ์แปดตัวที่พ่นน้ำออกมาด้วย

ป้อมปราการคาเล่ (Kale Fortress) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่สูงของเนินเขาในหุบเขาสโคเพียและเป็นจุดที่ชมเมืองสโคเพียได้สวยงาม ส่วนของป้อมปราการที่เป็นส่วนเก่าที่สุดมีความยาวประมาณ 121 เมตร เป็นการสร้างใน รูปแบบที่นำก้อนหินก้อนใหญ่ที่ตบแต่งเรียบร้อยและนำมาไว้ด้านนอกและส่วนด้านในจะเป็นหินก้อนเล็กถูกสร้างขึ้นโดยในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์ เมืองนี้และสิ่งโบราณสถานหลายแห่งได้ถูกทำลายโดยการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง จึงทำให้องค์จักรพรรดิฯ ได้ตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างให้กับบ้านเกิดของพระองค์ จึงได้เริ่มก่อสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาหลายอย่าง

สะพานหิน (Stone Bridge) ซึ่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้อีกแห่งหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียนแห่งไบแซนไทน์เช่นเดียวกัน สะพานนี้มีความยาวประมาณ 214 เมตรและส่วนโค้งที่ใต้สะพาน 13 ช่อง ซึ่งจักรพรรดิที่ได้เข้ามาปกครองก็ได้พยายามทำการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ระลึกถึง
ต่อมาในราวปลายของศตวรรษที่ 15 สุลต่านเมห์เหม็ดที่ 2 ได้มีการปรับปรุงก่อสร้างกันอย่างหนัก และได้สร้างเพิ่มเติมที่บริเวณขอบริมสะพานและสร้างหอคอยที่ตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่ทว่าโชคไม่ดีหอคอยได้พังลงมาในขณะที่ทำการก่อสร้างอยู่และก็ยังคอยการก่อสร้างอยู่ทุกวันนี้

พอร์ต้า มาซีโดเนีย (Porta Macedonia) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประตูชัยตั้งอยู่ที่จัตุรัสเพลล่า และเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพของมาซีโดเนียที่มีมา 20 ปี ส่วนโค้งของประตูนี้มีความสูง 21 เมตร ซึ่งพื้นผิวภายนอกประมาณ 193 ตรม. ของประตูชัยนี้ ได้ถูกตบแต่งด้วยหินอ่อนและมีการทำแกะสลักลวดลายที่สวยงามให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของชาติฯ และภายในก็ยังมีห้องที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมกับมีห้องขายของที่ระลึกซึ่งเป็นของทางรัฐบาลอีกด้วย

เมืองโอห์ริด (Ohrid) ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบโอห์ริด ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบริเวณนี้ ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 42,000 คน คน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่มีโบสถ์มากถึง 365 หลัง ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าทำพิธีวันละหนึ่งแห่ง และเมื่อครบทุกแห่งก็จะเป็นเวลาหนึ่งปีพอดี นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเต็มไปความสวยงามของการปลูกสร้างบ้านและสถานที่ต่างๆที่สวยงาม ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 ทะเลสาบโอห์ริด (Ohrid Lake) เป็นทะเลสาบที่มีความเก่าและลึกมากที่สุดของยุโรปประมาณ 288 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 358 ตร.กม. อยู่ระหว่างสองประเทศ คือ ด้านตะวันตกเป็นของอัลบาเนียที่มีพื้นที่น้ำประมาณ 110 ตร.กม. ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นของมาซีโดเนีย ที่มีพื้นที่น้ำประมาณ 248 ตร.กม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท โก ทูเกเธอร์ แทรเวล จำกัด โทร 0-2635-1255 , 08-1455-8370 , 08-1405-9726 อีเมล์ info@gotogethertravel.com หรือ Face Book : Gotogethertravel.com

Reated post:

reated-img
รวมผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19
reated-img
อุซเบกิสถาน นครมรดกโลกแห่งวัฒนธรรม EP.2 ยื่นวีซ่าอุซเบง่ายๆ ผ่านฉลุย พร้อมตะลุยไปเที่ยว
reated-img
อิหร่าน…ไปแล้วจะหลงรัก EP.5 ขอวีซ่าอิหร่านยังไงให้ผ่าน แบบไม่ให้นก เที่ยวง่ายกว่าที่คิด

About Author

client-photo-1
gtt-admin

Comments

Tom
August 22, 2015
Tempor, vel cubilia. Condimentum nisi hendrerit scelerisque dignissim suscipit pulvinar fermentum aliquet, odio. A iaculis risus Vitae praesent consequat per.
Dave
August 22, 2015
Faucibus, iaculis ullamcorper nibh, fames. Nisl maecenas penatibus tortor aliquet.
Mary
August 22, 2015
Commodo arcu. Phasellus mollis fames consequat dictumst ad aenean dignissim.