Tours subtitle

Tours title

LUXURY TURKEY 10 DAYS (TK)

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล
21 - 30 กันยายน 2562

LUXURY TURKEY 10 DAYS (TK) NEW YEAR

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล
22 พฤศจิกายน - 01 ธันวาคม 2562

Highlight Poland 8 Days (TK) + Istanbul

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน วอร์ซอว์ – พระราชวังวิลานอฟ –
02 – 09 ธันวาคม 2562

Turkey ตุรกี 10 วัน 2019 (W5)

ตุรกี ดินแดนที่อุดมไปด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานกันระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์ที่นับย้อนหลังไปได้ไกลถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรื่อยมาจนถึงยุคของกรีกและโรมันอันรุ่งเรือง เมืองคอนสแตนดิโนเปิล หรือเมืองอีสตันบูล
21 - 30 กันยายน 2562

HIghtlight Iran 8 Days 2019 (W5) Promotion

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน เตหะราน-ชีราซ-ยาซ์ด-อีสฟาฮาน-คาซาน-เตหะราน ตามรอยอารยธรรมเปอร์เซีย บนดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่ของเปอร์เซีย อิหร่าน มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า
13-20 กรกฎาคม 2562

Exotic Mexico-Cuba with “Kanjana Hongthong” 17 Days 2019 (KLM)

Exotic Mexico-Cuba with “Kanjana Hongthong” เที่ยวเม็กซิโก-คิวบา 17
25 ธันวาคม – 10 มกราคม 2563

Shangri la - Yading - Lijiang 11 Days (TG)

Shangri la - Yading - Lijiang 11
18 – 28 ตุลาคม 2562

Trans Siberia- Blue Ice Baikal 10 Days 2020 (S7)

สำรวจ Trans Siberia- Blue Ice Baikal 10
13-22 กุมภาพันธ์ 2563

แคชเมียร์-ทัชมาฮาล-ชัยปุระ 9 วัน (AI)

  ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอันเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม
19 – 27 ตุลาคม 2562

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน 2019 (TK)

ไฮไลท์โปแลนด์ 8 วัน วอร์ซอว์ – พระราชวังวิลานอฟ –
25 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน 2019 (QR) ร่วมเดินทางกับ...“กาญจนา หงส์ทอง”

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน ตูนิเซีย สัมผัสอารยะธรรมคาร์เธจโบราณ ประเทศตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ
22 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2562

Ethiopia แกรนด์เอธิโอเปีย 11 วัน 2019 (ET)

แกรนด์เอธิโอเปีย 11 วัน 8 คืน Ethiopia -
28 กันยายน – 08 ตุลาคม 2562

KENYA-TANZANIA-ZANZIBAR… GREAT MIGRATION WITH “KANJANA HONGTHONG”

เชิญท่านท่องแดนซาฟารีดินแดนประเทศเคนย่า-แทนซาเนีย ตามล่าหา  Big 5 หรือเจ้าป่าแห่งแอฟริกา สิงโต เสือดาว
30 สิงหาคม – 09 กันยายน 2562

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8 วัน 2019 (GF)

จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า
14 – 21 กรกฎาคม 2562

อิสราเอล 8 วัน 2019 (HY)

อิสราเอล..ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู 8 วัน ท่องแดนอารยะธรรม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู อิสราเอล ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแหล่งสำคัญของ 3
25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562

Lebanon เลบานอน 8 วัน 2019 (EK)

เลบานอน 8 วัน 6 คืน พบประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะอยู่ในความทรงจำกับประเทศเลบานอน พาท่านเที่ยวชมถ้ำไจต้า
18 – 25 กันยายน 2562