แนะนำ ทัวร์อินเดีย

View program
การบินไทย

ทัวร์มนตราอินเดียใต้ 11 วัน


ราคา 72,900 บาท

อินเดียใต้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยมากกว่าที่เราคิด คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับ เมืองนิวเดลี มุมไบ อัครา พาราณสี ลุ่มแม่น้ำคงคา-ยุมนา และ สังเวชนียสถาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียตอนเหนือ หากแต่ความจริงแล้ว อินเดียใต้ต่...

เดินทาง :
 • • 26 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58 

View program
Air India

ทัวร์แกรนด์ลาดัคห์-ซันสการ์ 13 วัน


ราคา 65,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก ลาดัคห์ เป็นดินแดนที่รู้จักกันว่าม...

เดินทาง :
 • • 20 ก.ย. - 2 ต.ค. 57 

View program
Air India

ทัวร์ดินแดนมหาราชา..ราชาสถาน 11 วัน


ราคา 64,900 บาท

เที่ยวดินแดนมหาราชา..ฟ้าจรดทราย 11 วัน เดลี-จัยปูร์-บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์-เมาท์อาบู-รานัคปูร์-อุไดปูร์ราชสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถานทางเหนือติดก...

เดินทาง :
 • • 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 
 • • 4 - 14 ธ.ค. 57 
 • • 25 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 

 
 

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
View program
Air India

ทัวร์เจาะลึก..แคชเมียร์ 7 วัน


ราคา 39,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และป้อมปราการที่งดงามยิ่งใหญ่...

เดินทาง :
 • • 18 - 24 ต.ค. 57 
 • • 22 - 28 พ.ย. 57 
 • • 27 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58 

View program
Air India

ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน


ราคา 49,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำ สินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก มหาปราสาท พระราชวัง และป้อมปราการที่งดงามยิ่งให...

เดินทาง :
 • • 18 - 26 ต.ค. 57 
 • • 27 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 

View program
Air India

ทัวร์ดินแดนมหาราชา..ราชาสถาน 11 วัน


ราคา 64,900 บาท

เที่ยวดินแดนมหาราชา..ฟ้าจรดทราย 11 วัน เดลี-จัยปูร์-บิคาเนอร์-จัยแซลเมียร์-จ๊อดปูร์-เมาท์อาบู-รานัคปูร์-อุไดปูร์ราชสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐอินเดีย ทางฝั่งตะวันตกของรัฐติดกับประเทศปากีสถานทางเหนือติดก...

เดินทาง :
 • • 22 ต.ค. - 1 พ.ย. 57 
 • • 4 - 14 ธ.ค. 57 
 • • 25 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 

View program
Air India

ทัวร์แกรนด์ลาดัคห์-ซันสการ์ 13 วัน


ราคา 65,900 บาท

ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งอินเดีย..ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ปี มากมายด้วยศิลปะอันงดงาม ต้นกำเนิดของศาสดาของโลก ลาดัคห์ เป็นดินแดนที่รู้จักกันว่าม...

เดินทาง :
 • • 20 ก.ย. - 2 ต.ค. 57 

View program
การบินไทย

ทัวร์มนตราอินเดียใต้ 11 วัน


ราคา 72,900 บาท

อินเดียใต้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยมากกว่าที่เราคิด คนไทยส่วนใหญ่จะคุ้นชินกับ เมืองนิวเดลี มุมไบ อัครา พาราณสี ลุ่มแม่น้ำคงคา-ยุมนา และ สังเวชนียสถาน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียตอนเหนือ หากแต่ความจริงแล้ว อินเดียใต้ต่...

เดินทาง :
 • • 26 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58 

1

   Thai Baht Exchange Rate
    Thai Baht Converter