ทะเลสาบไบคาลเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในประเทศรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องราวประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน บรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตา ควรคู่แก่การไปเยี่ยมชม และสัมผัสถึงความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้น