คาซัคสถาน เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยว แต่น่าจะมีหลายคนกล้าๆ กลัวๆ ว่าสามารถเที่ยวได้ปลอดภัยหรือไม่ จะมีการรบกันหรือระเบิดหรือเปล่า? แต่โก ทูเกเธอร์ แทรเวล ขอบอกเลยว่าคาซัคสถานเป็นประเทศที่เที่ยวได้และน่าไปเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก ในอดีตคาซัคสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อน โดยมีพรมแดนติดกับรัสเซีย จีน คีร์กีซสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ถึงแม้ประเทศนี้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่น้อยคนนักจะรู้จัก และการเดินทางภายในเมืองก็สะดวกสบาย มีรถสาธารณะอย่างรถเมล์ รถไฟใต้ดิน และแท็กซี่ให้เราใช้ได้ อีกทั้งบรรยากาศยังดี มีความปลอดภัย มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากมาย นับเป็นจุดเช็กอินที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว
และยิ่งดีขึ้นไปอีกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพราะทางรัฐบาลคาซัคสถานได้ประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่านักท่องเที่ยวไทยไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562