สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้บริษัทโก ทูเกเธอร์ แทรเวลมีข่าวสารเกี่ยวกับหนังสือเดินทางมาฝากให้ทุกท่านได้อ่านกันค่าาาา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ โดยกระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการและคุณลักษณะของหนังสือเดินทางให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัยของประชาชน