รู้จักกับกลุ่ม”พันธมิตรสายการบิน” Big Three ในโลกของนักสะสมไมล์ นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางโดยเครื่องบินหลายสายการบิน อาจเคยได้ยินกลุ่มพันธมิตรสายการบิน คือ สตาร์ อัลไลแอนซ์ (Star Alliance),วันเวิลด์ (Oneworl) และสกายทีม (Skyteam) ซึ่งสายการบินแต่ละแห่งในโลกผนึกกำลังกันเพื่อสร้างอำนาจในการแข่งขัน และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้กับผู้โดยสารในเครือ

เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง City of Gods หรือเมืองแห่งเทพเจ้า เป็นแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนทางด้านอารยธรรมและวัฒนธรรม และยังเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณคดีที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในเม็กซิโกด้วย