ประเทศเลบานอน (Lebanon) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเลบานอน (Lebanese Republic) เป็นประเทศเล็กๆในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีขนาดเพียง 10,452 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและมี “กรุงเบรุต” (Beirut / Beyrouth) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆ จะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู