ของฝากขึ้นชื่อของประเทศรัสเซีย ที่ใครไปก็ต้องซื้อกลับมาทุกราย ไม่ว่าจะของกิน สิ่งของ หรือแม้กระทั่งของเล่นน่ารักๆ ซึ่งวันนี้เราจะพาท่านตามล่าหาของฝากต้องซื้อที่รัสเซียกัน