ทะเลทรายซาฮาร่า (SAHARA DESERT) ตั้งอยู่ในประเทศโมร็อคโค แถบทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นทะเลทรายที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีเนื้อที่ประมาณ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เท่าอเมริกาทั้งประเทศและมากกว่าพื้นที่ประเทศไทย 18 เท่า

   

 เมืองคัฟปาโดเซีย(Cappadocia) แปลว่า ดินแดนแห่งม้าแสนสวย ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศตรุกี เป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันออกของอานาโตเลีย เป็นดินแดนที่มีความสำคัญและเป็นแหล่งอารยธรรมที่มีมาแต่โบราณ เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิภาคตั้งแต่ภูเขาทอรัสไปจนถึงบริเวณทะเลดำ ที่เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหิน และเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงาม ทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีความสวยงามแปลกตาราวกับเป็นดินแดนในเทพนิยายและน่าสนใจ