อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (Masai Mara National Park) เป็นเขตสงวนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเคนยา ซึ่งมีอาณาเขตติดกับประเทศแทนซาเนีย เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าสะวันน่าหลากหลายชนิดจึงทำให้อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงก้องโลกติด 1 ใน 3 ของทุ่งหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา

เมืองซิดิ บู ซาอิด (Sidi Bou Said) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางตอนเหนือของประเทศตูนิเซีย โดยเมืองแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองที่โรแมนติกที่สุดในประเทศตูนีเซีย เป็นย่านท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่ทำให้เมืองตูนิสเป็นที่รู้จักก้องโลกว่า ดินแดงสวรรค์แห่งเมืองฟ้าขาว มีความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลและอารยธรรมแบบแขกมัวร์