ในยุคปัจจุบันการเดินทางมีหลากหลายรูปแบบให้ผู้โดยสารได้เลือกใช้บริการตามความต้องการของตนเอง หนึ่งในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการโดยสารผ่านเครื่องบิน เพราะประหยัดเวลาและค่อนข้างสะดวกสบายกับการเดินทาง ชั้นที่นั่งบนเครื่องบินนั้นก็จะมีหลากหลาย โดยแต่ระดับชั้นก็จะได้รับการบริการและความสะดวกสบายที่แตกต่างกันไป ซึ่งสายการบินทั่วไปจะมีการจัดชั้นที่นั่งแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้